Portræt af en pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent Tina Valentin har mærket stor forskel på at arbejde som uuddannet pædagogmedhjælper og som uddannet pædagogisk assistent. Det pædagogiske personale får på den måde en fælles grundforståelse, og den nye viden har givet blod på tanden til – måske – at læse videre.

Kort tid efter Tina Valentin blev uddannet pædagogisk assistent for tre et halvt år siden, blev hun ansat i Børnegården Vester Nebel i Kolding Kommune. Her er målet, at alle medhjælperne skal have en uddannelse – og den sidste medhjælper er snart færdig med sin uddannelse til pædagogisk assistent.

Rapport: Pædagogiske assistenter har høj faglighed

Selv om uddannelsen til pædagogisk assistent har eksisteret siden 1996, var det først sidste år, at den første undersøgelse af, hvad de pædagogiske assistenter bidrager med i forskellige institutioner, blev offentliggjort. Den viser, at de pædagogiske assistenter bidrager med stor faglighed, fortæller Solveig Sandnes fra UCC, som har været med til at lave rapporten.

Rapporten viser, at pædagogiske assistenter:

- Tager initiativer til handling. De yder omsorg, viser anerkendelse, bakker op, inviterer til deltagelse, korrigerer og regulerer.

- Deler pædagogisk opmærksomhed. De bestræber sig på at være nærværende i forhold til det enkelte barn samtidig med, at deres opmærksomhed også er rettet mod børnegruppen som helhed.

- Løser praktisk-pædagogiske opgaver og praktiske opgaver. De pædagogiske assistenter gør opgaverne pædagogiske ved at inddrage barnet eller beboeren. Men de udfører også praktiske opgaver uden børn.

- Støtter børn og beboeres udvikling, læring, selvbestemmelse og handlekompetence.

- Samarbejder med kollegaer og forældre.

- Reflekterer i og over praksis. De viser i deres refleksioner en faglighed med fokus på børn og beboeres læring, udvikling og trivsel.

Hvorfor valgte du at tage uddannelsen til pædagogisk assistent?

Jeg arbejdede som pædagogmedhjælper i mange år. Så kom der en pause i min ansættelse, og jeg ville gerne have en lidt mere faglig baggrund, så jeg kunne være med i flere snakke i institutionen.

Har det gjort en forskel?

Ja, det er en rigtig god uddannelse. Den største fordel er, at man har en fælles grundforståelse. Da jeg var pædagogmedhjælper, vidste pædagogerne meget, som jeg ikke var en del af. Det letter også pædagogernes arbejde, at vi har en fælles forforståelse. Desuden kan pædagogiske assistenter også tage forældresamtaler, så pædagogerne får mere tid med børnene.

Hvad laver du som pædagogisk assistent?

Vi har de samme opgaver som alle andre i huset. Der er den lille forskel, at hvis der er nogle svære ting, har pædagogerne normalt ansvaret, for eksempel hvis en særlig indsats skal sættes i værk. Men nogle gange får vi pædagogiske assistenter også chancen for at tage os af de lidt mere udfordrende opgaver, og så har vi mange muligheder for at få støtte af pædagoger eller ledelse.

Hvordan mærker du, at de pædagogiske assistenter er forskellige i forhold til pædagogerne?

Pædagogerne har en større teoretisk viden. Vi har en lettere og mere overfladisk viden. Men som mennesker er vi jo alle sammen forskellige, og når vi arbejder sammen som kolleger, er det vores menneskelige forskelligheder, der træder tydeligt frem. Vi føler ikke, at vi er anderledes, men en del af det samme.

Pædagogisk assistent-uddannelsen

Du kan læse mere om uddannelsen til pædagogisk assistent på UCC her:

- Bliv pædagogisk assistent på UCC

Pædagogerne har typisk mere ansvar, for eksempel som læreplansansvarlige. Men det er den, der har den største viden om og interesse for området eller den bedste mulighed for at videreuddanne sig, som typisk har de ansvarsområder. P.t. er der ikke de store muligheder for at tage supplerende uddannelse for pædagogiske assistenter. Men jeg interesserer mig meget for det kulturelle område og ved meget om det. Derfor er der mange, som spørger mig om det.

Hvordan kan det være, at du ikke valgte at blive pædagog?

Det har jeg ikke valgt ikke at blive endnu. Det kan være, det bliver den vej, jeg tager. Men jeg elsker at arbejde med børnene og har gode kolleger, og jeg kan ikke beholde arbejdet, hvis jeg skal læse til pædagog. Men min nysgerrighed er blevet så stor, at jeg gerne vil vide mere. Jeg synes, teorien er enormt spændende, og nu har jeg fået en forsmag på, hvad det handler om.

Hvad betyder det, at alle ansatte har en pædagogisk uddannelse?

Det gør rigtig meget for miljøet. Der er ikke den store forskel på folk, som der kan være andre steder. Vi har en fælles grundforståelse. Det gør noget for fællesskabet og den måde, vi taler sammen på. Det faglige niveau er meget højt.

Hvis du vil vide mere om uddannelsen til pædagogisk assistent, kan du kontakte underviser Solveig Sandnes.