Omfavn mængder, vægt og tal i børnehaven

Matematisk opmærksomhed bliver nu et selvstændigt fokus i læreplanstemaerne. Men frygt ikke, at formler og regnestykker indtager børnehaverne, for der er matematik i alt fra at bygge en hule til at dække bord og tage flyverdragt på.

Vidste du, at der er matematik i at tage en flyverdragt på? Nej, vel? Men så prøv at tænke på, hvad der sker, hvis du starter med at stikke hænderne i ærmerne og derefter forsøger at mase dig ned i resten af dragten.

"En flyverdragt er jo dybest set fire rør og en lynlås, som børnene skal have på i rigtig rækkefølge. Det er en daglig og praktisk ting. Men det er også ren matematik lige midt i garderoben, for hvis du ikke har den nødvendige struktur og organiserer dig, så lykkes det ikke at få den flyverdragt på," forklarer Thorleif Frøkjær, der er konsulent i UCC og formand for den arbejdsgruppe, der har udviklet det nye læreplanstema ’Natur, udeliv og science’, hvor matematisk opmærksomhed nu for første gang bliver nævnt direkte.

Det er matematik, når...

• Børnene skal bygge en hule, organisere sig, hente materialer osv.

• I skal rydde op på legepladsen. Spørg fx: Kan du hente alle de gule spande? Eller sig: Først samler vi alle de runde ting sammen.

• I ser nogle dyr på en mark. Spørg fx: Hvilke er de største/ mindste/højeste? Eller: Hvor mange dyr er der i alt på marken?

• Fire børn skal dele et æble.

• Børnene skal tage overtøj på. Hvad er den smarteste rækkefølge?

• I skal dække bord. Hvor mange er I, hvor mange tallerkener/kopper/stykker bestik skal I så bruge?

• I synger sange, hvor man tæller ned eller op.

"Den matematiske opmærksomhed har afgørende betydning for børns udvikling, så det er både nødvendigt og rigtigt, at det endelig kommer med som et særligt fokus i læreplanstemaerne," siger Thorleif Frøkjær og peger på, at forskningen især inden for de seneste fem-syv år har givet os sikker viden om, at fokus på matematisk opmærksomhed har lige så stor betydning for børns udvikling som fokus på den sproglige opmærksomhed.

Glem alt om formelsamlinger

Men ligesom sproglig opmærksomhed i børnehaven ikke handler om at terpe grammatiske bøjninger, så handler matematik i børnehaven heller ikke om at tage passere og formelsamlinger frem på Sommerfuglestuen. Det handler derimod om at se, gribe, skærpe og udvikle børnenes naturlige matematiske nysgerrighed og opmærksomhed, forklarer Michael Wahl Andersen, der er konsulent i UCC.

"Mange tror, at matematik i børnehaven er noget med, at vi skal lave små skoler i børnehaverne, og at børnene skal sidde og skrive tal i et kladdehæfte. Sådan er det ikke. Matematik i børnehaven handler derimod om, at børnene skal have en viden om verden, og at deres umiddelbare fornemmelser skal styrkes," forklarer han.

PÅ MED MATEMATIKBRILLERNE

Matematisk opmærksomhed hos børnehavebørn handler fx om at være nysgerrig på farver, mønstre, størrelser og vægt. Og det handler om at klassificere og sammenligne ting og om at have fornemmelse for rum og problemløsning. Alt sammen discipliner, som er grundlæggende for at kunne leve et helt almindeligt liv. Derfor skal matematikken i børnehøjde afmystificeres, mener de to eksperter, der håber, at den matematiske opmærksomhed med tiden bliver lige så naturlig som den sproglige. For matematikken hjælper os med at undersøge, forstå og systematisere verden. Det kræver bare, at de professionelle griber børnenes matematiske nysgerrighed og undren.

"Når børn får udviklet den iboende matematiske opmærksomhed, giver man dem øjne at se med: De kan pludselig skelne stort fra småt og langt fra kort. Det gør noget ved den måde, de oplever verden på, at de kan systematisere og tænke i afstande, tid, vægt og rum. Det er alt sammen noget grundlæggende, vi oplever via vores sanser. Matematik er simpelthen måden, vi opfatter og beskriver en stor del af vores verden på," forklarer Michael Wahl Andersen.

 

Om Michael Wahl Andersen

Lektor og vidensmedarbejder i UCC. Uddannet cand.pæd.psyk. og lærer med matematik som linjefag. Beskæftiger sig primært med projekter med fokus på matematik i skoler og dagtilbud.