Inddragelse hjælper udsatte børn

I Egedal Kommune skal projektet ’Tæt på Tværs’ sikre en tidligere og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Vejen går blandt andet gennem inddragende netværksmøder med børnene og deres familier. Hensigten er, at selv børn i daginstitutionsalderen skal inviteres med, når det er muligt og relevant.

Når et fast team af sagsbehandlere, pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og talepædagoger sætter sig sammen med en familie i en sårbar situation, og alle åbner blikket for ressourcerne i det nære netværk, kan det hjælpe det enkelte barn. Det stætte, velkoordinerede samarbejde giver nemlig mulighed for at spotte problemer tidligere og sætte ind med forebyggende tiltag, før situationen udvikler sig til en social sag og måske i sidste ende fører til en anbringelse uden for hjemmet.

Flere udsatte børn og unge

Antallet af udsatte børn og unge i Danmark steg med 3.000 fra 2014 til 2015. I alt blev 49.013 børn og unge registreret som udsatte i 2015, hvilket svarer til 3,2 pct. af alle 0-22-årige. Kommunerne bruger samtidig flere penge på forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. I 2015 blev der brugt 4,9 mia. kr. mod 3,9 mia. kr. i 2012.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er tanken bag de inddragende netværksmøder, Egedal Kommune har indført som led i projektet ’Tæt på Tværs’, der skal sikre en tidligere og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Og de inddragende netværksmøder bliver hilst velkommen i daginstitutionerne.

"Det giver et bedre samarbejde og en mulighed for at sætte tidligere ind. Sammen kan vi være mere effektive, fordi sagsgangen bliver kortere," fortæller leder i Børnehuset Vandfaldet Helle Hansen.

Hun oplever, at det tværfaglige personale bliver bragt tættere på hinanden, og at man derfor ved, hvem man kan trække på i en konkret situation. Det har betydning for familierne.

Danske kommuner ser mod Sverige

Flere danske kommuner arbejder i disse år med en helhedsorienteret omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge. Inspirationen kommer fra den svenske model, hvor man samler et tværprofessionelt team omkring det enkelte barn, inddrager barnets familie og netværk systematisk og sørger for opfølgning. Målet er at sætte forebyggende ind frem for at anbringe.

UCC har arbejdet med en omsætning af den svenske model i bl.a. Egedal Kommune med projektet ’Tæt på Tværs’ og i Københavns Kommune, hvor projektet ’Tæt på Familien’ fokuserer på udsatte unge.

"Man opfanger det, inden tingene går galt. Man bliver dygtigere til at spotte de sårbare familier, der i perioder har brug for noget ekstra," lyder det fra Helle Hansen.

VIL GERNE INDDRAGE DE MINDSTE

En anden fordel ved de inddragende netværksmøder er, at forældrene og barnet eller den unge selv involveres og deltager med deres syn på problemet og de mulige løsninger. I Egedal Kommune skal barnet eller den unge som udgangspunkt inviteres med til møderne, men netop på daginstitutionsområdet er det ikke altid hensigtsmæssigt. Der er simpelthen grænser for hvor små børn, det giver mening at inddrage og i hvilke problemstillinger.

UCC's bud på faglige kompetenceløft i omstillingsarbejdet

• Ledelse af forandringsprocesser

• Børnesamtale

• Inddragende netværksmøde

• Deltagelse og empowerment

• Netværksledelse og -facilitering

• Udvikling af prototyper for nye praksisser

• Tidlig opsporing og underretninger

• Inddragelse i handleplaner og indsatsplaner som strategiske værktøjer.

I Helle Hansens område, Stenløse-distriktet, er man i øjeblikket ved at tale sig frem til, hvordan de små børn kan inddrages. Og i projektets korte levetid har Helle Hansen endnu ikke haft møder, hvor det kunne lade sig gøre. Alligevel mener hun, at det i nogle tilfælde kan være en god idé at lade de små deltage.

"Et tænkt eksempel kan være en skilsmisse. Her er forældrene måske i krise og har ikke overskud til at tage sig af deres barn. Det mærker børnene, og det kan give en følelse af skyld og skam. Men man kan fjerne det fra barnet ved at synliggøre, at det her handler om relationen mellem far og mor – ikke dig. Jeg tænker, at det er den slags ting, der kan sætte barnet fri," lyder det fra Helle Hansen.

Ifølge lektor og udviklingskoordinator ved UCC Sharmila Holmstrøm er inddragelsen vigtig, men stiller krav.

"Det er afgørende, at familien og barnet involveres og bidrager til både problemets definition og løsning for at kunne have ejerskab og få den korrekte støtte fra de professionelle. Det kræver, at de professionelle kan agere i både en ekspert- og en facilitatorrolle," fastslår hun.

 

Om Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Lektor og udviklingskoordinator Sharmila Holmstrøm Juhlin.