Formlen på et godt læringsmiljø

Et godt læringsmiljø kan skabes alle steder. Men forskning viser, at bestemte faktorer skal være til stede for at skabe det. Se her, hvad det kræver.

Forestil dig en skovbørnehave, hvor børnene er ude det meste af dagen. Og så en stor integreret institution. Eller en lille vuggestue beliggende i et socialt boligbyggeri.

De strukturelle udgangspunkter for daginstitutioner kan være vidt forskellige. Men et godt læringsmiljø afhænger ikke af, om man har mange tosprogede børn, eller om institutionen er en idrætsbørnehave. Børnene skal gives mulighed for at udvikle sig, forklarer Ida Kornerup, der som lektor, ph.d. på UCC har undersøgt læringsmiljøer i forskningsprojektet Læring for Alle.

Reflexia - et refleksionsværktøj

UCC har i samarbejde med praktikere udviklet refleksionsværktøjet Reflexia, der vurderer de pædagogiske læringsmiljøer frem for det enkelte barn. Reflexia bygger på fem parametre for kvalitet set fra et børneperspektiv – blandt andet ’Børns deltagelse og indflydelse’ og ’Børn og professionelles relationer og samspil’. Læs mere om Reflexia i UCC magasin nr. 18.

"Det handler ikke om, at vi skal begynde at lave skole nede i børnehaven, men vi skal have en mere bevidst tilgang til, hvad det er, børnene skal lære og kan lære i vores dagtilbud. Det skal det pædagogiske personale selv være med til at definere," siger Ida Kornerup.

Fra børn træder ind i daginstitutionen, og til de går ud gennem lågen igen, indgår de i læringsmiljøer, forklarer Ida Kornerup.

"Jeg ser læringsmiljøer som perler på en snor. Et læringsmiljø har en begyndelse, en midte og en slutning. I enhver kontekst er der noget, børnene lærer. Om morgenen lærer de fx at sige farvel til deres forældre, og derefter lærer de, hvordan de finder noget at lave eller nogen at lege med," forklarer Ida Kornerup og peger på, at "pædagogiske kontekster" er et mere dækkende begreb end læringsmiljøer.

Børn kan slet ikke lade være med at lære. De lærer noget i alle situationer. Det kan være i strukturerede grupper med eksempelvis dialogisk læsning. Her består læringen i lige så høj grad i at sidde, så alle kan se billederne, som at vente på tur med at sige noget og at udvikle sproget. Eller det kan være hverdagssituationer som måltider eller at tage tøj på i garderoben. Læringsmiljøerne skal få børnene til at deltage og dermed udvikle sig.

"Vi har defineret læring som deltagelse. Man udvikler sig ved at deltage," fastslår Ida Kornerup.

DE FIRE FAKTORER

I forskningsprojektet Læring for Alle definerede forskerne nogle faktorer eller indikatorer på kvalitet i læringsmiljøerne. De første to er altafgørende.

  1. Børns mulighed for at skabe relationer med andre børn Når man spørger børn, så er det de andre børn, der betyder mest. Børn lærer sammen med andre. Alle processer, som børnene gennemgår, er rettet mod at finde nogen at være sammen med og lege med. Så børn skal have mulighed for at skabe relationer til hinanden.
  2. Børns relationer til de professionelle Meget forskning peger på, at en af de vigtigste faktorer er, at de voksne er nærværende og indgår i relationer med børnene. At de voksne har forståelse for, hvad børnene er i gang med at lære sig at mestre. Børn prøver hele tiden at blive bedre til hvad end, de er i. De voksne skal være gode til at sætte rammer om deres læring.
  3. Det pædagogiske personale har viden om børn og deres udvikling samt viden om og kompetence til at afdække egen praksis Personalet har mulighed for selv at observere og reflektere over de læringsmiljøer, institutionen rummer. Dette skal understøttes fagligt af ledelsen og være en integreret del af den pædagogiske praksis.
  4. At rammerne er til stede for at skabe gode læringsmiljøer Der er brug for gode læringsmiljøer med mulighed for differentieret deltagelse. Det forudsætter videndeling på tværs af institutionen og samarbejde om alle børnene.

"Det er utroligt vigtigt, at det overhovedet er en mulighed. At pædagogerne har tid og bliver ledelsesmæssigt støttet i at skabe gode læringsmiljøer, og at der er en systematisk evaluering."

Om Ida Kornerup

Forsker, ph.d. på UCC. Leder af projektet Læring for Alle (2013-2016), hvor forskere, pædagoger og børn sammen skabte viden. Bl.a. om hvad der fremmer og hæmmer gode læringsmiljøer i dagtilbud.