Evaluering: En del af børnehavens DNA

Det er blevet en del af DNA’en i to forskellige daginstitutioner at evaluere læringsmiljøer. Fremgangsmåderne er næsten ens, men resultaterne er forskellige.

Dokumentere, evaluere, intervenere.

Det kan lyde som et tørt forskningsprogram, men det er tre centrale elementer, som er blevet en helt almindelig del af arbejdslivet for det pædagogiske personale i to daginstitutioner: Ørnebo i Ishøj og Trinbrættet på Bornholm. Begge institutioner arbejder med systematisk evaluering af læringsmiljøer. Målet er at skabe rammer, som støtter børnenes muligheder for at udvikle sig, fortæller lederne af de to daginstitutioner. Irene Davidsen fra Ørnebo i Ishøj og Henrik Dich fra Trinbrættet på Bornholm.

Læs også: Formlen på et godt læringsmiljø

HVERDAGSSITUATIONER SOM LÆRINGSMILJØ

I Børnehuset Trinbrættet undersøger og evaluerer personalet ofte rutiner som læringsmiljøer. For eksempel spisesituationen, eller når børnene skal ind og spise efter at have været ude og lege. Det sidste blev før ofte til konfliktsituationer, fordi børnene ikke ville afbryde deres leg, stod i kø for at komme til i garderoben og for at vaske hænder. Nogle blev kede af det.

Dokumentation

Dokumentation af situationer i hverdagen - også konfliktfyldte situationer - kan bruges til at evaluere og ændre dem til det bedre. I Børnehuset Trinbrættet har det blandt andet ført til, at personalet har ændret en hverdagssituation - når børnene skulle ind fra legepladsen - fra konfliktfyldt til en meningsfyldt aktivitet. Det betyder, at børnene ved, hvad de skal, og derfor er gladere.

Men ved at optage situationen på video og billeder og derefter evaluere fandt de ud af, at det var svært for børnene at omstille sig fra én situation til en anden, og at trængslen i garderoben gjorde nogle af børnene utrygge. Derefter omdannede de rutinesituationen til en idrætsaktivitet.

I stedet for at kalde alle børnene ind på samme tidspunkt delte pædagogerne dem i små hold og lavede aktiviteter med leg og løb. De fik dem til at tage deres flyverdragter af, gå på toilettet og vaske hænder som en del af aktiviteten.

- Det understøtter trivsel. Vi har fået gladere børn, som ved, hvad de skal, og derfor ikke bliver kede af det, siger institutionsleder Henrik Dich.

På samme måde har nogle af medarbejderne undersøgt, hvordan man kan understøtte børnenes naturlige udforskning og leg på legepladsen, hvor børnene ellers ofte bliver aktiveret af cykler og klatrestativer.

SMÅ LÆRINGSMILJØER FUNGERER BEDST

I Børnehuset Ørnebo begyndte man at arbejde med at udvikle og evaluere læringsmiljøer for mange år siden, da man havde fokus på inklusion og ville sikre, at der ikke var ekskluderende miljøer i børnehaven.

Ved at evaluere institutionens læringsmiljøer har personalet udviklet den form, som giver børnene de bedste udviklingsmuligheder: Med små kroge og rum, som kan afskærmes, og en voksen til hver lille gruppe børn.

"Vi har indrettet os, så der er mange små læringsmiljøer i vores rum. Der er evidens for, at når vi har mindre grupper, har børnene større mulighed for dialog, sproglig udvikling, skal ikke vente på tur og har mere voksenkontakt. Men det er vigtigt at kigge på gruppernes sammensætning, for alle børn skal føle, det er meningsfuldt. Hvis vi kan se, det ikke giver mening for et barn, har vi valgt den forkerte gruppe til ham," forklarer leder af Ørnebo Irene Davidsen.

TID TIL DOKUMENTATION OG EVALUERING

Desuden arbejder det pædagogiske personale i begge institutioner med at udvikle læringsmiljøer med et bestemt fokus, for eksempel sprogudvikling eller nysgerrighed på at eksperimentere og undersøge naturen.

Begge ledere er bevidste om, at de skal bakke op og skabe tid til dokumentation og evaluering.

"Der skal være et rum for dialog og ledelsesopfølgning, så personalet hele tiden føler sig klædt på til at kunne påtage sig opgaven," siger Irene Davidsen.

"Men det løfter også faget og den faglige identitet. Det gør, at man synes, det er fedt at gå på arbejde. Det er vigtigt, at pædagoger er opmærksomme på, hvilken forskel de gør," siger hun.

I Børnehuset Trinbrættet mærker leder Henrik Dich det ved, at personalet efterspørger større viden om de områder, de arbejder med.

"For børnene betyder det større trivsel. De er nysgerrige, glade, modige og tør nye ting, " siger Henrik Dich.