"Børn skal ikke bare videre, videre, videre"

Louise Gjervig Lehn, Formand for FOLA – Forældrenes Landsforening.

Er du tilfreds med, hvordan ministeren har lyttet til jeres forslag?

Vi synes, det er meget positivt, at legen får en helt anderledes, central rolle. Læring foregår gennem leg, og læring skal forstås meget bredt. Den styrkede læreplan er et opgør med en kultur, der lægger vægten på faglig læring, hvor børnene skal have kompetencer, så de kan klare sig godt i skolen, præstere og blive målt. Vi mener ikke, at børn skal terpe bogstaver og tal, allerede inden de begynder i skolen. Og vi synes heller ikke, det giver mening at lave stramme mål for børns sprog og sprogteste dem.

Master for en styrket pædagogisk læreplan

Dagtilbudsområdet står foran en reform. Blandt andet skal de 13 år gamle pædagogiske læreplaner have en grundig revision. En række interesseorganisationer har været med til at udvikle et nyt bud. Børneminister Mai Mercado (K) lægger op til at følge deres råd i sit reformudspil.

Vi har spurgt tre af dem, der har været med til at skrive "Master for en styrket pædagogisk læreplan", om udspillet peger i den rigtige retning.

Læs også:

- "Vi havde gerne set obligatoriske sprogtest"

- "Et værn mod koncept-tsunamien"

Vi skal også tænke over, hvor meget vi hele tiden taler om parathed, og om at børnene skal videre. Børn skal ikke bare videre, videre, videre. De skal have lov til at være børn. Det liv, de lever, har en værdi i sig selv. Det ser ud til, at ministeren er enig med os, og det er vi glade for.

Hvad er jeres vigtigste aftryk?

UCC sætter aftryk på reformudspil

Tre UCC-folk har været tæt involveret i det arbejde, som danner baggrund for en reform af dagtilbudsområdet. Uddannelseschef Anne Kjær Olsen har siddet i mastergruppen, som har lavet konkrete forslag til en styrket pædagogisk læreplan. Sideløbende har seks arbejdsgrupper skrevet forslag til nye formuleringer til læreplanstemaerne. Her har lektor Christian Aabro fungeret som formand for temaet "Alsidig personlig udvikling", mens lektor Thorleif Frøkjær har været formand for temaet "Natur og naturfænomener".

Regeringen har i sit udspil ikke taget konkret stilling til de seks forslag til nye temabeskrivelser.

Vi har blandt andet lagt vægt på et tættere og stærkere forældresamarbejde. Kommunikationen mellem pædagogisk personale og forældre halter i dag. Vi har stor tillid til personalet, men vi mener, at det faglige fokus på dialogen kan blive bedre. Det kan være svært at få en samtale om, hvad personalet har observeret i løbet af dagen. Og det pædagogiske personale skal også være bedre til at spørge ind til livet i hjemmet. Hvad rører sig hjemme hos barnet? Hvilken baggrund kommer barnet fra? Det er afgørende at få bygget bro mellem de to verdner. Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at bryde negativ social arv, så er det et vigtigt sted at sætte ind.

Hvad tror du, reformen kommer til at betyde?

Udspillet fra ministeren indeholder en masse gode tanker, men spørgsmålet er, om det bliver ved intentionerne. Flere ressourcer er afgørende for at få det til at fungere. For eksempel kan man som forælder hurtigt føle, at man går i vejen, når man prøver at få en samtale med en pædagog, der står alene på stuen med hele børnegruppen.