9 gode råd til evaluering af læringsmiljøer

Både Børnehuset Trinbrættet på Bornholm og Børnehuset Ørnebo i Ishøj har i flere år arbejdet med læringsmiljøer, evaluering og forbedring af dem, som der lægges op til i Master for styrket pædagogisk læreplan. Lederne for de to institutioner, Henrik Dich og Irene Davidsen, har en række gode råd.

1. Ledelsen

Det vigtigste er, at ledelsen bakker op og skaber tid og rum til at arbejde med og evaluere læringsrum. Ledelsen skal strukturere arbejdet i institutionen, så der er møder til at diskutere både de overordnede pædagogiske linjer, til at fastlægge didaktiske mål, til at evaluere indsatser og til at følge op.

2. Afgræns

Definér et læringsmiljø som sted og tidsrum for fx ankomst til børnehaven om morgenen eller spisesituationen.

3. Mindre grupper

På gruppemøder kan medarbejderne beslutte sig for at arbejde med konkrete læringsmiljøer ud fra hvilke mål, de ønsker at opnå.

4. Dokumentation

Beslut, hvordan læringsmiljøet skal dokumenteres. Med video, logbog, praksisfortællinger, fotos eller noget andet.

5. Midtvejsevaluering

Afsæt et afgrænset tidsrum til at lave en indsats i et bestemt læringsmiljø og lav en midtvejsevaluering, så der er mulighed for at justere indsatsen.

6. Fokusér på rammen

Husk altid at evaluere rammerne. Det kan være sårbart at se de fejl, man laver som pædagog, assistent eller medhjælper. Men det er altid rammen, der skal laves om på. Hvis en medarbejder eksempelvis rejser sig op 17 gange under et måltid, hvad skal så ændres, for at hun kan undgå det? I Trinbrættet indkøbte man små fade, så børnene selv kunne tage mad.

7. Refleksionsværktøj

Under evalueringen giver et refleksionsværktøj nogle håndgribelige parametre til at vurdere, om læringsmiljøet fungerer. Det kan for eksempel være værktøjet Reflexia.

8. Intervention

Hvad kan I helt konkret gøre anderledes fremover?

9. Rutine

Lad det blive en del af dagligdagen, at I betragter hverdagens læringsmiljøer og bliver bevidste om, hvad der kan evalueres på. På den måde sikrer I, at daginstitutionen hele tiden udvikler sig, og at børnene har mulighed for at deltage.