Politisk velvilje i Glostrup

Glostrup Kommune har siden 2015 deltaget i et UCC-projekt, der går ud på at implementere digitale medier som pædagogisk redskab i kommunens daginstitutioner. Vi har spurgt centerchef for Dagtilbud og Skole, Kirsten Balle, hvad kommunen håber at få ud af projektet.

Hvorfor har I valgt at investere i projektet?

"Fordi vi har et mål om at styrke de fagprofessionelles kompetencer, så brugen af digitale medier sker med en pædagogisk intention. Projektet understøtter kommunens it-strategi for de 0-18-årige, der blandt andet går ud på at skabe nye muligheder for læring og leg."

it i dagtilbud

Projektet er et kompetenceforløb, der ved hjælp af aktionslæring skal være med til at få pædagoger til at inddrage digitale medier i det pædagogiske arbejde i Glostrup Kommune. Projektet startede som et pilotprojekt i 2015 og er med bred politisk opbakning nu udvidet til at omhandle alle daginstitutioner i kommunen. Projektet forventes at være afsluttet til sommer.

Hvad har I fået ud af projektet indtil videre?

"Vi kan mærke, at de, der har været igennem forløbet, har fået et enormt kompetenceløft i forhold til, hvordan man kan bruge iPads som pædagogisk redskab. Den måde, projektet inddrager både pædagoger og børn på, er virkelig forbilledlig. Kompetenceudviklingen sker på gulvet, og det betyder, at vi allerede nu kan se, hvordan iPads bliver brugt aktivt i det pædagogiske arbejde ude i institutionerne."

Læs også Glostrups børnehaver indfører pædagogisk it

Frank Støvelbæk

  • Pædagogisk konsulent
  • Uddannet socialpædagog
  • Har undervist i UCC siden 1983 og deltaget i forskellige udviklings- og forskningsprojekter om digitale medier i daginstitutioner

Kontakt: fs@ucc.dk eller 4189 8074