PLC skal være pædagogisk eksperimentarium

Skolebibliotekerne har skiftet navn, og de pædagogiske læringscentre har indtaget skolerne. Et forsknings- og udviklingsprojekt i UCC undersøger, hvordan PLC’er kan udvikle elevernes arbejde med digitale medier og støtte lærere og pædagoger i at gøre eleverne mere innovative.

Hvordan inddrager man bedst digitale værktøjer i matematikundervisningen på mellemtrinnet? Det spørgsmål har de stillet sig selv på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole i forbindelse med et forsknings- og udviklingsprojekt. Projektet har været i gang siden efteråret 2016 og undersøger, hvordan de pædagogiske læringscentre (PLC’er) kan bruges i den enkelte skoles udvikling – i forhold til blandt andet ’21st century skills’, innovation og læringsfællesskaber. 11 skoler i Københavns Kommune og seks i Kolding Kommune deltager og arbejder med cases, der tager udgangspunkt i hverdagen på den enkelte skole.

"Det er en udfordring i alle kommuner at udvikle skolebibliotekerne til PLC’er, og man gør det meget forskelligt rundt om i landet. Det har generelt været vanskeligt at tænke udvikling af PLC’er sammen med skoleudvikling i forlængelse af skolereformen – især i forhold til vejledernes rolle på skolerne," siger lektor i UCC, Ole Christensen, der er ansvarlig for forsknings- og udviklingsprojektet om PLC’er og også tidligere har arbejdet med udviklingen af læringscentrene.

Læs også Danmark skal have guld i digital dannelse

På Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har man altså valgt at arbejde med digitale værktøjer i matematik på mellemtrinnet som case. "Vi vil gerne undersøge, hvordan det kan styrke både lærere og elevers brug af et konkret digitalt værktøj, nemlig programmet Geogebra. Vores antagelse er, at vi ved at ændre vores praksis for vejledning også kan ændre personalets syn på vejledning, så de i højere grad inddrager faglige vejledere i deres undervisning og planlægningen af den," siger Louise Refnov, der er leder af det pædagogiske læringscenter på skolen.

VEJLEDERNE IND I KLASSERNE

I arbejdet med casen kommer skolens it-vejleder og matematikvejleder blandt andet ud i klasserne og understøtter lærernes arbejde med programmet. Læreren står altså ikke alene med at implementere en ny arbejdsform, men kan søge støtte og vejledning hos de faglige vejledere. Den viden, der kommer ud af projektet, skal bagefter deles med skolens andre faglige vejledere. Louise Refnov fortæller, at det i det daglige godt kan være en udfordring at skemalægge vejledningstiden, og for nogle lærere er det nyt og anderledes at tage en kollega, der er vejleder, med ind i klassen. "Men det er helt afgørende at få vejlederne ind i klasserne for at styrke brugen af PLC og gøre det mere oplagt at bruge det pædagogiske læringscenter til faglig og strategisk udvikling," siger hun.

nyt forskningsprojekt

Forsknings- og udviklingsprojektet 'PLC som strategisk udviklingsenhed og vejledningsfunktion' er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. UCC har gennemført flere projekter med PLC som omdrejningspunkt og kan tilbyde uddannelses- og udviklingsforløb og sparring og konsulentbistand i forhold til at få læringsvejlederne i spil som ressourcepersoner.

Se mere her:

BRUG FOR CASES – IKKE KUN MÅL

Projektet ser på, hvordan PLC’et bedst støtter lærerne i udviklingen af vejledningsforløb, værktøjer og koncepter, der kvalificerer eleverne til fx at kombinere lyd, billede og tekst i et produkt og analysere det, de laver. Fokus er særligt på at gøre eleverne mere innovative og udvikle en skolekultur, der er mere eksperimenterende og nysgerrig, og man arbejder med, hvordan PLC’et kan bruges som ressource til at udvikle læringsfællesskaber og vejlederroller. De cases, skolerne arbejder med, er helt tæt på praksis. Det kan for eksempel være en medievejleder, der går sammen med en læsevejleder om at afprøve en ny digital ressource. "Når man arbejder læringsmålstyret er man selvfølgelig meget optaget af mål og tegn på læring, men det er også vigtigt at arbejde med indhold og processer, og i den forbindelse har det kvalitative arbejde med cases stor betydning," siger Ole Christensen.

Læs også PLC skal være pædagogisk eksperimentarium

Konkret har alle skoler fået en casemanual og dokumenterer, hvordan de arbejder med deres case med lyd, video eller tekst. De får løbende besøg af Ole Christensen og reflekterer sammen med ham over, hvilke forandringer arbejdet med casen skaber. "Der er gang i en udvikling, hvor man går fra, at man kan have et PLC, som man inddrager i større eller mindre grad, til at man skal have et PLC og bruge dets vejledere meget aktivt. Lærerne savner virkelig mere fælles tid til at arbejde i læringsfællesskaber, og PLC’erne skal blandt andet understøtte læringsfællesskaber mellem elever, mellem lærer og elev og mellem lærer og lærer og lærer og pædagog. Centrene har også en meget vigtig rolle at spille i forhold til at gøre digitale ressourcer til en helt naturlig del af praksis i skolen. Det er vigtigt, at PLC’erne tænkes på en helt anden måde end skolebiblioteker – som pædagogiske eksperimentarier," siger Ole Christensen.

NY ROLLE FOR IT-VEJLEDER

På alle de 16 skoler, der deltager i projektet, er ledelsen involveret, og det er afgørende, påpeger Ole Christensen. Også på Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole har man ledelsens opbakning til projektet og arbejdet med PLC i det hele taget. "Næsten alle vores faglige vejledere er tilknyttet PLC for at understøtte vejlederrollen, og der er afsat timer til det, så det ikke går fra deres forberedelse," siger Louise Refnov. På skolen prioriterer man også arbejdet med digitale værktøjer højt i det pædagogiske læringscenter. "Vores it-vejleder er en didaktisk it-vejleder, og hun bruger for eksempel PLC-timer på at undervise elever i forbindelse med projektet Toolcamp (koncept, hvor elever i 6.-10. klasse konkurrerer om at lave det bedste it-projekt, red.)," siger hun.

"Begrebet it-vejleder er forældet. I stedet er man optaget af at udvikle nye roller og funktioner ved at bruge pædagogiske og didaktiske ressourcepersoner, der bliver en del af skoleudviklingen. Skolebiblioteket var et sted med læremidler, hvor man gik hen og lånte noget, og hvor børn og voksne var brugere. PLC er et læringscenter, hvor man arbejder med elevers læringsprocesser og med eksperimenterende læringsfællesskaber," siger Ole Christensen.

Lektor i mediepædagogik på Videreuddannelsen. Arbejder med forskning og udviklingsarbejde inden for det mediekulturelle og pædagogiske område samt med videreuddannelse af lærere og pædagoger.