Nye digitale kompetencer i ProfessionsLab

Et af de helt centrale elementer i Future Classroom Lab er at efteruddanne UCC’s undervisere, konsulenter og forskere i det såkaldte ProfessionsLab. Pædagogisk arbejde med digitale teknologier skal i langt højere grad ind på professionsuddannelserne, og derfor startede UCC i 2016 linjen Future Classroom Teacher på læreruddannelsen, og studerende på pædagoguddannelsen har også mulighed for at tage moduler med fokus på at bruge de digitale værktøjer pædagogisk. I Future Classroom Lab arbejder man altså i tre niveauer: Underviserne kompetenceudvikles, de studerende får bedre muligheder for undervisning i kombinationen teknologi og pædagogik, og der skabes nye muligheder for at få viden og værktøjer ud i skoler og daginstitutioner – blandt andet kan folkeskoleklasser komme på besøg i laboratoriet og prøve kræfter med fremtidens klasseværelse.

Læs også Forskning i fremtidens klasseværelse

I ProfessionsLab bliver UCC’s undervisere, konsulenter og forskere efteruddannet i at udvikle og praktisere nye pædagogikker med fokus på det 21. århundredes kompetencer. Projektleder Tobias Heiberg siger: "I ProfessionsLab arbejder vi meget konkret med, hvordan man bruger digitale teknologier didaktisk og pædagogisk på professionsuddannelserne. Det er ret nyt i forhold til, hvad man gør i andre lande. Man kan sige, at det vi prædiker ude i kommunerne – at de skal kompetenceudvikle på det her område – det gør vi selv med UCC’s medarbejdere."

Om Tobias Heiberg Jørgensen