Netbaserede uddannelser: Fra opkomling til trendsætter

I løbet af de sidste 14 år har tusindvis af studerende, som ellers ville have svært ved at gennemføre en uddannelse, taget en netbaseret uddannelse på UCC. I dag er uddannelserne accepterede på lige fod med traditionelle uddannelser, som tager netbaserede undervisningsformer til sig.

For 14 år siden så den netbaserede pædagoguddannelse for første gang dagens lys på det daværende Dannerseminarium i Jægerspris.

"Vi lå langt ude, og netuddannelsen var en måde at rekruttere flere studerende til et afsidesliggende seminarium på. Men der var også nye læringsmuligheder i netuddannelse," siger en af dem, som var med til at give den netbaserede pædagoguddannelse luft under vingerne, lektor på UCC Therese Maria Søgaard Mortensen.

I UCC er netuddannelserne er blevet udviklet og udbredt til andre uddannelser. I dag kan man på UCC blive pædagog, lærer, sygeplejerske og læse på efter- og videreuddannelser via internettet. Nogle af uddannelserne er rent netbaserede, men langt de fleste er baseret på blended learning, hvilket vil sige, at de studerende veksler mellem netbaseret undervisning og undervisning i UCC’s fysiske lokaler.

Læs også Var aldrig blevet pædagog uden netbaseret merituddannelse

I løbet af de 14 år har den netbaserede uddannelse givet tusindvis af studerende mulighed for at tage en uddannelse på trods af vilkår, som i mange tilfælde ellers ikke ville give økonomi, tid eller rum til at gennemføre en uddannelse. Sideløbende er uddannelsesformen blevet mere anerkendt, mener Therese Maria Søgaard Mortensen.

"Man kan sige helt overordnet, at der er kommet en større accept af netuddannelsen. Efterhånden som digitale medier er blevet en integreret del af hverdagen, bliver der ikke stillet spørgsmål til kvaliteten. Der er generelt en meget større åbenhed i forhold til digitalt medieret undervisning," siger hun.

KLARER SIG MINDST LIGE SÅ GODT

Erfaringerne fra de sidste 14 år viser, at der heller ikke er grund til andet. De studerende, som læser via nettet, er typisk lidt ældre og klarer sig mindst lige så godt som de studerende, der tager den traditionelle uddannelse.

"De netmeritstuderende ligger klart højere i niveau, og de, som tager hele uddannelsen via nettet, klarer sig heller ikke dårligere. Tværtimod. Det handler om, hvad det er for nogle studerende. Det er ikke, fordi netuddannelserne er et vidundermiddel. De to uddannelsesformer er forskellige, men fuldstændig lige gode. Mange af dem, som studerer via nettet, er jo netop meget disciplinerede og kan organisere deres eget studie," pointerer Therese Maria Søgaard Mortensen.

Det samme gør sig gældende på efter- og videreuddannelserne, hvor underviserne arbejder med at skabe digitale læringsrum, der skaber engagement og gode netværk. De studerende og underviserne kan dele viden og erfaringer – både i synkrone læringsrum, hvor de mødes på nettet på samme tid − og asynkrone læringsrum, hvor de studerende kan komme med indlæg, når det passer dem, fortæller Thea Thøgersen, som underviser på de netbaserede efter-og videreuddannelser.

Læs også Projekt skal bringe socialpædagogik til Europas yderkroge

"Al erfaring på efter- og videreuddannelsen peger på, at netop understøttelse af sociale læreprocesser og nærhed mellem underviser og studerende er vigtige forudsætninger for en god læreproces for den enkelte studerende," pointerer Thea Thøgersen.

VÆKSTHUS FOR NETBASEREDE UDDANNELSER

I dag har UCC et væksthus for udvikling af netbaserede uddannelser. Væksthuset afholder seminarer, konferencer og workshops og kan i løbet af et par måneder udvikle et uddannelsesforløb, oplyser lektor Henrik Tarp Vang, der er koordinator for væksthuset. For øjeblikket udvikler væksthuset netbaserede efteruddannelser i pædagogik på Færøerne og arbejder på at kunne tilbyde en online fysioterapeutuddannelse på Bornholm.

I dag går påvirkningen i høj grad den anden vej – fra netuddannelse til de traditionelle uddannelser.

"Netuddannelse fordrer, at vi hele tiden arbejder med at tage nye teknologier i brug. Det traditionelle klasserum bygger på 700 års tradition for, at der står en lærer, og der er nogen, der lytter. Hele det felt bevæger sig ud i noget andet. Mere og mere almindelig uddannelse bliver blended learning," forklarer Henrik Tarp.

Om Henrik Tarp Vang