“Må jeg se din tunge, Lea”

I idrætsbørnehaven Budstikken er man vilde med it. Stik imodsat hvad både forældre og pædagoger kunne frygte, er der ingen dovne skærmzombier her. - Digitale redskaber gør kun børn mere aktive og giver dem en større kropsforståelse, lyder det.

"La, la, la. Se min mund, Ella."

to forskellige verdener

UCC magasin har besøgt en idrætsbørnehave, der er vilde med it og en Steiner-institution helt uden digitale redskaber. Kig med indenfor i denne artikel samt artiklen: "Vi prøver at være det sted, hvor man bare kan være".

Lea og Ella står med hovederne helt oppe i iPad’en. De skeler til storskærmen ved siden af dem, der blæser pigernes grimasser op i kæmpeformat.

"Må jeg se din tunge, Lea?"

Pigerne kigger på skærmen og knækker sammen af grin. I samme sekund brager en bas gennem lokalet. Pædagogmedhjælper Nicolas Bengtsson har sat musik på. "MGP, MGP!" Børneflokken, der består af et par håndfulde 5-årige børnehavebørn, begynder straks at råbe og danse. Alexandar stiller sig foran iPad’en i sprællemandspositur og rokker frem og tilbage, nogenlunde i takt til musikken. "Se lige mig," siger han til sin kammerat Arthur og kigger på sig selv på skærmen. Arthur forsøger straks at gøre Alexandar kunsten efter. "Jeg er højere end dig," konstaterer Alexandar. Tydeligt stolt.

VILDE MED IT

I idrætsbørnehaven Budstikken i Høje Taastrup er man mere end almindeligt glade for it. Siden børnehaven valgte at sætte fokus på digitale redskaber for godt to år siden, er der flyttet en håndfuld iPads ind i institutionen. Men ikke nok med det. De har fået selskab af en Wii, en storskærm, et Apple-tv, en række digitale mikroskoper, et fortællertæppe, en såkaldt Sphero (robotbold, der fjernstyres via en smartphone eller tablet, red.) og sidst, men ikke mindst, QR-koder på legepladsen.

Læs også "Vi prøver at være det sted, hvor man bare kan være"

Og stik imod hvad både forældre og pædagoger kunne frygte, så er de digitale redskaber i Budstikken ikke ensbetydende med en gruppe inaktive børnehavebørn, der sidder på hver deres sækkestol med næsen nede i en iPad en hel dag. I Budstikken oplever man det modsatte: Her understøtter og udvikler de digitale redskaber børnenes læring inden for alle læreplanstemaer. Især krop og bevægelse.

"Selvfølgelig kan en iPad bruges som babysitter," siger Anne Kunze, institutionsleder i Budstikken. "Men det behøver den ikke at være."

"Tag nu for eksempel storskærmen. Den blæser børnenes bevægelser, deres gestik og deres mimik op i stor størrelse. Prøv at se, hvordan de kigger på sig selv og hinanden: Er jeg højere end min kammerat? Hvordan ser min tunge ud? De undersøger sig selv og hinanden og finder ud af, hvor de er ens, og hvor de er forskellige."

For Anne Kunze og hendes kolleger handler det om at være nysgerrig på de muligheder, de digitale redskaber giver børnene. Kaste sig ud i det, undersøge nye apps og bruge sin fantasi.

"Gør man det, er der et væld af muligheder for at stimulere børnene og ikke mindst aktivere dem og give dem en større kropsforståelse."

VI LÆRER AF BØRNENE

En lille lyserød, blinkende kugle farer hen over gulvet. 5-årige Anna står klar med spredte ben og armene i vejret. "Drej, Laura," råber hun. Den lille Sphero drøner hektisk rundt på gulvet, alt imens Laura hiver op og ned på en iPad, der har fået en gummirem på med to håndtag. Pludselig står kuglen stille, og uanset hvad Laura forsøger at gøre med iPad’en, der burde være forbundet med den lysende kugle, er der intet, der synes at hjælpe. Anne Kunze går hen til Laura, trykker forskellige steder på skærmen, men udbryder så: "Åh. Jeg tror, jeg kom til at gøre noget helt forkert." To af drengene farer straks til undsætning. "Du skal altså bare gøre sådan her," siger den ene dreng til Anne og trykker på skærmen. Kuglen sætter i gang, triller mellem Annas ben og ind i det tårn af klodser, som Laura og Anna har stablet op i fællesskab.

"Børnene er bedre til det her, end vi gamle nisser er. Det er ikke en gang løgn," forklarer hun. "De har en mere intuitiv tilgang til digitale redskaber, end vi har, og det er den umiddelbarhed, vi forsøger at lære af," siger Anne.

Læs også Hvad siger børnene?

For selv om Budstikken i dag favner de digitale redskaber, var flere i personalet en anelse skeptiske i starten. Anne Kunze og pædagog Sif Berger Pilsø forklarer det − også − med en "udbredt it-forskrækkelse i pædagogfaget":

"Jeg var usikker i starten," forklarer Sif Berger Pilsø. "Så sad jeg der med ti børn og en iPad og var bange for at ødelægge den og gøre alt forkert. Men det er typisk for vores fag. Vi er for dårlige til at tage nyt til os, og vi er meget it-forskrækkede, synes jeg."

Det er Anne Kunzes oplevelse, at der i den pædagogiske verden er en opfattelse af, at dét at klatre i træer eller bygge en hule står i skrigende kontrast til dét at bruge digitale redskaber. Men det er en misforståelse, konstaterer hun.

"Der er intet modsætningsforhold mellem de to ting. Vores børn tager jo bare iPad’en med ind i hulen eller op i trætoppen, ligesom de, som vi lige så med Anna og Laura, kombinerer ‘almindelige’ træklodser med nyt digitalt legetøj," forklarer Anne Kunze.

TÆNK UD AF BOKSEN

"Biiiiip" Nicolaj holder iPad’en hen foran en QR-kode, der hænger på et lamineret skilt på legepladsen. En app indlæser dagens første opgave: "I skal lege Bondemandens Gulerødder." Pædagogisk assistent Mikkel Halbys stemme strømmer ud af iPad’ens højtaler. "I bestemmer selv, hvem der er bondemand, og hvem der er gulerod. Sæt i gang."

Ikke så snart er beskeden slut, før børnene har lagt sig ned på græsplænen i deres flyverdragter og er gået i gang med legen.

digitale redskaber i hverdagen

Hvordan bliver digitale redskaber en naturlig del af hverdagen - for både børn og voksne?

Det var et af de centrale spørgsmål, som idrætsbørnehaven Budstikken - sammen med flere andre institutioner - stillede sig selv, da de i 2015 deltog i UCC-projektet "Digitale teknologier - en naturlig del af hverdagens pædagogik." Projektet var et samarbejde på tværs af institutioner i kommunen og bestod blandt andet af oplæg på personaledage, forældremøder, aktionslæring og et kursus med udgangspunkt i de forskellige læreplanstemaer. Kurset blev afholdt på stuerne i de forskellige institutioner, så personalet kunne prøve de forskellige temaer af, direkte med børnene under kurset.

Kilde: Steen Søndergaard

Læs også Den digitale pædagog

Nyeste skud på den digitale stamme i Budstikken er legepladsens QR-koder. Et projekt, som især pædagogisk assistent Mikkel Halby er begejstret for. Den seneste uge har han brugt tid på at lægge opgaver ind ved hver af pladsens QR-koder, der fungerer som en slags poster. Første projekt har været målrettet de større børnehavebørn.

"Jeg har lagt lydfiler og YouTube-videoer ind, hvor de skal løse en opgave eller lege en leg, der passer til deres alder," forklarer Mikkel Halby, der også glæder sig til at bruge QR-koderne til de mindre børnehavebørn.

"Det kunne være noget med at efterligne dyrelyde, lære dem farverne eller stimulere sproget på en legende måde. Det fede er, at børnene er vilde med det. Det er leg og læring, der går op i en højere enhed," siger Mikkel Halby.

Sammen med et par kolleger planlægger han, at QR-koderne til foråret skal bruges til at sætte fokus på et tema om kroppen: "Hvem er jeg indeni?" Endnu ved han ikke, hvad de præcis finder på. "Det kunne være at finde genstande i naturen, der er lige så lange eller tykke som en lårbensknogle eller en tyktarm. Hvad ved jeg," siger Mikkel Halby, der glæder sig til at kaste sig ud i nye digitale eventyr:

"Som jeg ser det, åbner de digitale redskaber en ny verden af leg og læring. Vi skal bare tænke lidt ud af boksen."

DIGITAL DANNELSE ER EN PLIGT

Men en ting er, at de åbner en ny verden. Noget andet er, at personalet mener, digitalitet burde være et ottende læreplanstema. For Anne, Sif, Mikkel og de andre ansatte i Budstikken er dét at hoppe med på den digitale bølge en nødvendighed. Faktisk en pligt.

"Det er fremtiden. Det er deres liv. Det er kommet for at blive. Af den grund ser vi det som vores pligt at give børnene en digital dannelse," forklarer Anne Kunze.

Om Steen Søndergaard

Lektor på UCC. Underviser på pædagoguddannelsen og videreuddannelsen.