Leder: Kreativitet er også en it-færdighed

VI ved, at trivsel er helt essentielt i børn og unges liv. Trivsel er fundamentet for alt det andet. Men trivsel er også en flydende betegner. For hvad mener vi overhovedet, når vi snakker om børn og unges ve og vel? Hvad vil det sige at trives og have det godt?

Nye medier giver mulighed for nye fællesskaber, og nye teknologier kan potentielt skabe mere velfærd. Men hvordan kan pædagoger og lærere udnytte mulighederne på en kreativ og skabende måde? Og hvordan undgår vi digital mobning blandt børn og lærer dem at navigere forsvarligt online?

Danmark regnes for et de mest digitaliserede lande i verden, og fra politisk side er der stort fokus på brugen af digitale teknologier i folkeskolen og dagtilbud. Men med få undtagelser går det trægt med at få teknologierne implementeret i skolen på en måde, hvor de ændrer og forbedrer undervisningen og det pædagogiske arbejde. En undersøgelse viser, at danske lærere hovedsageligt bruger it til traditionel undervisning og i mindre omfang til undersøgende og samarbejdsorienterede aktiviteter.

Der har været en tendens til at gøre it-færdigheder til et spørgsmål om at kunne håndtere og betjene isenkram. Men it er ikke kun et redskab til at effektivisere. Og staveord på iPad er stadig staveord, som en UCC-lektor siger i artiklen på side 5.

Vores uddannelsessystem og dagtilbud skal med andre ord geares til at varetage de nye udfordringer og udvikle nye kompetencer på det digitale område. Digital dannelse kalder vi det. Kommuner, politikere og erhvervsliv taler lige nu om ’det 21. århundredes kompetencer’ som fx samarbejde, innovation, videnskonstruktion og problemløsning.

På UCC har vi lavet en særlig toning af læreruddannelsen - Future Classroom Teacher - hvor vi undersøger, eksperimenterer med og forholder os kritisk konstruktivt til teknologier som vilkår i en moderne skole. I artiklen på side 25-29 er nogle studerende på uddannelsen interviewet.

Lærere og pædagoger har også en stor opgave i at lære elever at stoppe fx digital mobning og deling af nøgenfotos. På side 10-11 har UCC magasin interviewet et par børn fra en børnehave i Glostrup, som har været med i et fotoprojekt. Børnene forklarer journalisten, at man fx ikke skal fotografere et andet barn, som græder eller er vred. Der har været dygtige pædagoger på spil. Og fra børn skal man som bekendt høre sandheden.

Om Laust Joen Jakobsen