Den digitale pædagog

Pædagoger skal stadig kunne det, en pædagog altid har skullet kunne: Understøtte trivsel, udvikling og læring. Med de digitale mediers indtog har omstændighederne for det pædagogiske arbejde ændret sig, og det skærper kravene til pædagogers kernekompetencer, ligesom der er kommet nye opgaver til.

HVORDAN BLIVER BØRN SKABENDE BRUGERE?

Ser du video på YouTube, eller laver og udgiver du selv videoer? Der er en verden til forskel, og pædagoger skal være langt mere end passive forbrugere af digitale medier. De skal være kompetente skabere, de skal turde påvirke og være kreative i forbindelse med det digitale, og de skal vide, hvordan de rammesætter skabende fællesskaber blandt børnene. Kun sådan bliver børnene skabende brugere og får kompetencer til at påvirke en digital verden – frem for at blive passive forbrugere.

Læs også Den digitale skole kan ikke downloades

DATADREVET PÆDAGOGIK

Mor og far registrerer, hvornår lille Anna kommer og går i børnehaven. Og i løbet af ugen registrerer pædagogen fx, hvor mange gange hun har været med i sprogaktiviteter. Registreringen er ikke kun dokumentation, men med til at skabe "big data" om forældre og børn. Pædagoger er uddannet til at reflektere over de etiske implikationer i deres iagttagelser af børns trivsel og udvikling. Men hvad er konsekvenserne af de nye muligheder for at registrere? Pædagoger skal (lære at) skabe, læse, reflektere over og bruge digitale data på en pædagogisk og etisk måde – man kunne kalde det "data literacy".

NYE FÆLLESSKABER OPSTÅR

Den digitale udvikling inden for sociale medier og onlinespil mv. har stor indflydelse på børn og unges relationer og fællesskaber. De nye virtuelle fællesskaber er sværere at kende og observere for pædagoger, når de ikke har adgang til dem eller kan se dem med det blotte øje. Pædagoger skal kende den digitale udvikling og udforske mulighederne for også her at understøtte de positive relationer og fællesskaber samt forebygge mobning og eksklusion – ligesom de gør det i den analoge verden.

Læs også Glostrups børnehaver indfører pædagogisk it

PÆDAGOGER SKAL EKSPERIMENTERE

Bind et kamera på kroppen og lav billeder eller video i bevægelse på legepladsen. Brug mikroskopet under vand og brug iPad’en til skattejagt og lydoptagelser af dyr i naturen. Pædagoger skal være i stand til at eksperimentere med og udfordre digitale redskaber – sammen med børnene. Ét er, hvad redskaberne er lavet til, noget andet er, hvad vi kan gøre med dem. En legende tilgang til det digitale giver børn mod på at udforske teknologiens muligheder.

Læs også En rigtig pædagog kan også 3D-printe

SE MOR: EN SNEGL!

Når vuggestuebørn begejstrede finder en snegl på legepladsen, tager pædagogen et snapshot af børn og snegl og lægger på det medie, vuggestuen bruger til at kommunikere med forældre. Senere på dagen kan mor, far og evt. bedsteforældre bruge billedet til at få en snak med det lille barn om dagens oplevelser. Digitale medier øger både muligheder for og krav til pædagogerne om kommunikation og samarbejde med forældre.

DIGITAL DANNELSE PÅ GUL STUE

Må man have mobilen med til frokost? Må man fotografere en kammerat, som græder eller er gal i skralden? Skal man tro på det, man ser i "BuzzFeed"? Er der grænser for, hvor meget tid et barn bør bruge foran skærmen? Pædagogen skal gå forrest i forhold til, hvordan, hvor meget og hvorfor børnene bruger og forbruger digitale redskaber og medier. De skal lære børnene at forholde sig reflekteret og kritisk til de digitale muligheder og at opføre sig ordentligt over for hinanden – online såvel som på gul stue.

Kilde: Ann Saxo, uddannelsesleder på pædagoguddannelsen

Om Ann Saxo