Billedkunst, børst støvet af

Brug af digitale medier og 'augmented reality' bringer nye muligheder ind i billedkunstfaget. Det kan være med til at modernisere faget og dermed give børn og unge en bedre forståelse af billeder, som spiller en stadigt større rolle i deres liv.

Hvad sker der, hvis du kigger ind i et typisk billedkunstlokale på en folkeskole i Danmark? Ser du børn med store plastikforklæder og med pangfarvet maling på penslerne i deres hænder? Elever med hænderne dybt begravet i en klump ler?

Når lærerstuderende Jane Pejtersen bliver færdig som lærer, vil det ikke være det eneste, der foregår i billedkunsttimerne, forudser hun. I løbet af det sidste halve år på læreruddannelsen har hun sammen med sine medstuderende undersøgt, hvordan hun kan bruge ’augmented reality’ i billedkunst. Og hun ser store muligheder i at bruge ’augmented reality’ til at få børnene ud af klasseværelset, til at bruge kroppen og til at undersøge billeder og deres betydning på en ny måde.

’Augmented reality’ – eller udvidet virkelighed – betyder, at man bruger digitale teknologier til at kombinere data fra den fysiske verden med virtuelle data, så det, man sanser i virkeligheden, bliver suppleret af for eksempel grafik, fotos eller lyd. Kig på en bygning gennem mobiltelefonen og se mønstre oven på bygningen for eksempel. Eller lad små væsner dukke op på vejen, når du ser den gennem mobilen – ligesom i spillet Pokémon Go.

Læs også De bliver lærere i fremtidens digitale skole

Sammen med studiekammerater udviklede Jane Pejtersen et digitalt læremiddel til at arbejde med mønstre. Med læremidlet på mobiltelefonen vil eleverne kunne tage forklaringer med ud i naturen og i forskellige rum og bruge dem til at se mønstre i forskellige sammenhænge. Desuden arbejdede de med at dokumentere ’Carlsberg i forandring’ i forbindelse med Kulturnatten.

"Nogle undersøgte, hvordan selve rummet har udviklet sig arkitektonisk, og fandt nogle billeder af det. Vi samlede billederne og kastede nogle videoprojektioner op på nogle meget store balloner og op på noget strimlet papir med en blæser på. Det blev enormt smukt og spændende at visualisere ’Carlsberg i forvandling’," siger Jane Pejtersen, som godt kan forestille sig at bruge den form for projekter i sin undervisning.

"Man lærer at udtrykke sig på forskellige måder via billeder. Det digitale giver nogle spændende nye muligheder, men det skal ikke overtage, for man skal stadig kunne tegne," siger hun.

Hun mener, at billedkunst skal inddrage digitale medier, fordi brugen af billeder i digitale medier fylder meget i elevernes liv og i samfundet generelt.

"Jeg tror, det her med at forstå, hvad billeder og de forskellige medier er og kan, og hvordan man viser sin identitet på nettet, er vigtigt. Og der bliver billedkunst vigtig, så eleverne bliver klar over, hvad de signalerer visuelt," siger hun.

FORSTÅ VERDEN

Lektor Kirsten Skov står sammen med adjunkt Anne Louise Bahn bag undervisningen i brug af ’augmented reality’ i faget billedkunst på UCC’s læreruddannelse. Hun lægger vægt på, at brugen af ’augmented reality’ er en naturlig udvidelse af feltet inden for billedkunst. Billedkunst har altid haft en vigtig opgave i forhold til at klæde børn og unge på til at forstå og agere i verden.

Augmented reality

Augmented reality er en teknologi, som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, for eksempel ved brug af grafik og lyd. Man får et ekstra lag af information. Den ekstra information vil typisk ikke erstatte virkeligheden, men udvide den på en eller flere måder.

UCC kan oprette kurser for lærere, som gerne vil lære at bruge 'augmented reality' i billedkunstundervisningen.

"Der har været en opfattelse af, at billedkunst er meget indadvendt og bruger konventionelle metoder. ’Augmented reality’ kan bidrage til en stadig udvikling og føre faget up to date," uddyber hun.

Læs også "Ny teknologi kan styrke individuel læring"

Billedkunst bærer potentiale til at udfordre eleverne på mange måder, men mange billedkunstundervisere er ikke klædt på til at bruge digitale medier på nye måder i faget. Men billedkunst kan i lige så høj grad som andre fag udvikle sig i takt med udviklingen i samfundet. For eksempel vil brug af ’augmented reality’ gøre, at eleverne i højere grad bevæger sig og lærer med kroppen som en del af undervisningen.

"Når man arbejder med ’augmented reality’, involverer det kroppen, fordi man bevæger sig rundt. Det er en sansebaseret form for læring, som kan give et stort bidrag til diskussionen om kroppens betydning for læring, som der er meget fokus på i disse år", siger Kirsten Skov.

Teknologien vil være oplagt at bruge tværfagligt. For eksempel ved at konstruere modeller fra matematikkens verden, som eleverne kan studere fra forskellige vinkler, forklarer Kirsten Skov. Hun håber, at man rundt omkring på skolerne vil se billedkunsts potentiale.

"’Augmented reality’ kan give en anden forståelse af, hvad faget også kan. Det giver et andet blik på faget. Vi skal have den faglige udvikling i gang," opfordrer hun.

Om Kirsten Skov