Udsatte børn skal have fremragende dagtilbud

I DAGTILBUD med mange udsatte børn skal kvaliteten ikke bare være god – den skal være fremragende. Det siger ANNETTE BREINHOLT fra Københavns Kommune. Turnaround-projektet skal styrke de pædagogiske læringsmiljøer i syv dagtilbud, der samtidig har fået tilført flere pædagoger.

Hvorfor har I igangsat projekt Turnaround?

"Kvaliteten i alle dagtilbud skal være god, men de børn, der ikke får så meget med hjemmefra, har brug for en særlig høj faglighed, så pædagogerne er i stand til at løfte børnene socialt, kognitivt, sprogligt og på alle andre måder. Og den store opgave skal kommunen hjælpe institutionerne til at kunne løfte. Det gør vi ved at tilføre flere uddannede pædagoger og ved at samarbejde med UCC, der superviserer dagtilbuddene i forhold til at skabe de gode læringsmiljøer. Målet med projektet er dels at løfte det pædagogiske niveau i de syv institutioner, dels at få ny viden om, hvordan vi kan skabe den nødvendige pædagogiske kvalitet," siger Annette Breinholt, pædagogisk konsulent i Københavns børne- og ungdomsforvaltning.

Læs også Mistrivsel på cyberspace: Børn og unge skader sig selv på nettet

Hvordan arbejder I med at styrke læringsmiljøet?

"UCC har i hvert dagtilbud gennemført to kvalitetsvurderinger af læringsmiljøerne. Mellem vurderingerne har institutionerne arbejdet hårdt på at styrke læringsmiljøerne i samarbejde med UCC, der har superviseret undervejs i forløbet, bl.a. på møder, i teams og ude på gulvet blandt børn og pædagoger. Den enkelte institution har selv peget på, hvilke læringsmiljøer de ville arbejde med. Både vurderinger og supervision er foregået ved hjælp af Reflexia-redskabet, som er gavnligt i forhold til at sætte spot på og forbedre kvaliteten."

Læs også Sundhed og pædagogik er stærke sammen

Hvad er de foreløbige resultater?

"Vi kender endnu ikke resultaterne fra de nye vurderinger af læringsmiljøerne. Men vi oplever, at der allerede er mange gode resultater. Udfordringerne har været forskellige hvert sted, derfor er resultaterne også forskellige. Villa Nova, der bl.a. var udvalgt, fordi der var et højt sygefravær, er et eksempel på, hvor langt leder og personale kan komme med et forstærket fokus fra vores side sammen med konsulentbistand og hårdt arbejde fra institutionens side. Og det er vigtigt at huske, at projektet på en måde aldrig slutter. At sætte fokus på at udvikle de pædagogiske læringsmiljøer er en fortløbende proces," siger Annette Breinholt.