Leder: Trivsel er fundamentet

VI ved, at trivsel er helt essentielt i børn og unges liv. Trivsel er fundamentet for alt det andet. Men trivsel er også en flydende betegner. For hvad mener vi overhovedet, når vi snakker om børn og unges ve og vel? Hvad vil det sige at trives og have det godt?

LÆRERE, pædagoger og sundhedspersonale har solid erfaring med at have blik for børns trivsel og mistrivsel i et bredt perspektiv. Det har været en kerneværdi for professionerne i mange, mange år, men det er først i nyere tid, at trivsel er blevet et begreb, man styrer efter politisk. Trivsel er indskrevet i både dagtilbuds- og folkeskoleloven, og på skoleområdet blev der i forbindelse med skolereformen indført obligatoriske, årlige trivselsmålinger.

Læs også Du kan ikke sætte trivsel på et skema

I dette nummer af UCC magasin kan du læse, at trivsel har både en psykisk, en social og en fysisk dimension, og at de tre dimensioner ofte hænger sammen. Ifølge UCC’s eksperter tager de trivselsmålinger vi har i dag, ikke nok højde for alle dimensioner - og især ikke den sociale faktor.

TRIVSEL handler ikke kun om det enkelte barn eller det enkelte unge menneske, men også om det miljø og de omgivelser, de er del af. Selv hos de mindste er samspillet mellem barnets og gruppens trivsel vigtig. Og det har ikke mindst afgørende betydning, at børn og unge møder kompetente voksne undervejs, som selv er i trivsel.

VI kan også hurtigt falde i den fælde, at det udelukkende er et trivselsregnskab eller "de voksne", der definerer trivslen. Vi ved alt for lidt om, hvornår børnene selv synes de trives. Derfor bliver der nu stillet skarpt på netop dette i et nyt stort UCC-forskningsprojekt, som du kan læse mere om på side 8.

Læs også Hvad vil det sige at have det godt i sin børnehave?

SIDST men ikke mindst er det gentagne gange dokumenteret, at god trivsel hænger sammen med krop og bevægelse. På side 25 og 46 kan du læse om, hvordan både fysioterapeuter og psykomotoriske terapeuter har succes med at arbejde med stressede børn og deres kroppe. Mange børn er udsat for en overvældende verden og virkelighed, som de har svært ved at kapere. Lad os sammen passe godt på dem!

Om Laust Joen Jakobsen