Tid til at trøste færdig

UCC magasin har spurgt fire gode hoveder om trivsel hos børn, og hvordan vi fremmer den. Mette Munck Theisen er nummer to i rækken. Hun er pædagog på Vestegnen gennem 13 år og læser nu videre.

Hvorfor er børns trivsel vigtig?

Trivsel er hele fundamentet. Hvis et barn ikke trives, kan det heller ikke udvikle sig og lære optimalt eller indgå i fællesskaber og få venner.

Læs også Trivsel er svær at måle

Kan man måle trivsel?

Nej. Spørgeskemaer kan give et øjebliksbillede af, hvordan børn har det lige nu. Men det bliver ikke mere end et øjebliksbillede. Og hvad nu hvis 20 børn har det fint, men to-tre børn har det ad helvede til? Kan man så tale om , at der alt i alt er god trivsel på stuen? For mig er den generelle trivsel ikke bedre end trivslen hos de børn, der har det værst. Og det tager en trivselsmåling ikke højde for.

Hvordan ved du, at et barn trives?

Det er meget individuelt fra barn til barn. Når barnet er nysgerrigt og stiller sig undrende, når det smiler og leger nogle lege, der udvikler sig og fantasien bobler. Når barnet er åbent over for andre børn og har det her særlige glimt i øjet, der er svært at sætte ord på. Det handler ikke om at være snakkende eller smilende, for stille eller introverte børn kan også være i trivsel.

"Der vil altid være svære ting her i livet, som man skal igennem. Sådan er det også for børn, men vi skal tage ekstra hånd om dem undervejs. Når børn ikke trives, har de brug for voksne, der er der," siger pædagog Mette Munck Theisen.

Hvordan ser du, at et barn ikke trives?

Hvis et barn fx trækker sig fra fællesskabet og bliver passivt og ikke kommer og beder om hjælp. En del børn, der ikke trives, bliver udadreagerende, voldsomme eller får pludselig mange flere konflikter. Vi havde fx en pige i børnehaven, hvis forældre var blevet skilt. Før havde hun meget nemt ved at indgå i legerelationer og fungerede i børnehavens rammer og strukturer. Et stykke tid efter forældrenes skilsmisse trak hun sig i stigende grad fra de andre børn, blev voldsom og havde rigtig mange konflikter, som eskalerede.

Læs også Trivsel må aldrig blive et smøremiddel for læring

Hvordan er vilkårene i institutionerne for at arbejde med trivsel?

Der er utrolig stor forskel fra kommune til kommune. Der er kommuner, der er så grotesk langt nede i normering, at jeg simpelthen ikke forstår, at forældre og pædagoger ikke har lavet et folkeoprør. Der vil altid være børn, der ikke trives, men det er svært at hjælpe, hvis man kun er en eller to voksne til en stor børnegruppe. Så får de voksne travlt med at få børnene til at stoppe med at græde, fordi der ikke er tid til at trøste ordentlig færdigt. Men børnene er jo stadig kede af det indeni, når de ikke får det nærvær, den omsorg og den ro, der gør, at de føler sig mødt i deres sorg og kan komme videre.

Læs også Du kan ikke sætte trivsel på et skema