Sundhed og pædagogik er stærke sammen

Fremtidens velfærdssamfund kalder på medarbejdere, der kan tænke og handle på tværs af faggrænser til gavn for borgernes trivsel og udvikling.

HVORDAN tager vi toppen af børns mange sygedage med snot og feber? Ved et samarbejde mellem daginstitutioner og sygeplejersker, der ved alt om sygdomsforebyggelse. Hvordan øger vi kropsbevidstheden hos teenagere, som tror, at de skal se lækre ud hele tiden? Fx ved at psykomotoriske terapeuter deltager i skole og klub. Hvordan skaber vi en mere ligeværdig dialog mellem sundhedssektor og patient? Det er oplagt at samarbejde med pædagoger, som er eksperter i relationer. Og hvordan kan skoler og andre kommunale tilbud sikre, at borgere i alle aldre får bevægelse ind i hverdagen? De kunne samarbejde med fysioterapeuter.

Det er bare et udpluk af de velfærdsudfordringer, Danmark står over for – og som de pædagogiske og sundhedsfaglige professioner i fremtiden med fordel kan løse i fællesskab. Det mener Anne Kirstine Nielsen, leder af UCC’s pædagoguddannelse i Hillerød, og Annegrete Juul, vicedirektør for UCC’s sundhedsuddannelser. Sammen står de bag ideen til et nyt sundhedspædagogisk fagligt miljø på UCC’s Campus Nordsjælland.

Læs også Hvad betyder kropsberøring for vuggestuebørn?

SAMARBEJDE ØGER KVALITETEN

"Flere og flere pædagoger arbejder allerede i psykiatrien og på ældreområdet, hvor de har sundhedsfaglige kolleger. Samtidig kalder flere udfordringer på børne- og ungeområdet på viden fra sundhedsfeltet, fx omkring mad og motion. Vi styrker børn og voksnes trivsel og udvikling, når vi øger kendskabet til hinandens professioner og ved, hvordan vi sammen kan øge kvaliteten," siger Anne Kirstine Nielsen.

"Sundhedssektoren er i en omstillingsproces, bl.a. fordi flere patienter er i langvarig behandling på grund af kroniske sygdomme. Der er stort behov for at inddrage borgernes egne ressourcer og skabe en mere ligeværdig dialog mellem borger og sundhedspersonale. Det kræver en styrkelse af de pædagogiske kompetencer i sektoren," siger Annegrete Juul.

Begge melder om stor efterspørgsel fra kommuner, regioner og institutioner efter fagprofessionelle med stærke, tværfaglige kompetencer.

I UCC’s sundhedspædagogiske faglige miljø samarbejder undervisere og konsulenter på tværs af grund- og videreuddannelser samt forskning, og der er allerede gang i samarbejde med kommuner, der ønsker øget tværprofessionalitet i opgaveløsningen. Det er endvidere tanken, at en ny sundhedspædagogisk profil skal være et tilbud til studerende på UCC’s pædagog- og sundhedsuddannelser.

Annegrete Juul

Vicedirektør for UCC’s sundhedsuddannelser:

anju@ucc.dk eller 4189 8763

Anne Kirstine Nielsen

Leder af Pædagoguddannelsen Nordsjælland:

akni@ucc.dk eller 4189 7963