Kunsten at overdrage børnehavebørn til skolen

Der er kommet mere fokus på at gøre børn skoleparate i børnehaven. I dagligdagen står pædagoger i et dilemma mellem at udvikle børnenes selvværd og nysgerrighed og gøre dem klar til at sidde stille og lære tal og bogstaver. Det viser et forskningsprojekt, som UCC står bag.

Pædagogerne i børnehaven står mellem forskellige forståelser af, hvad der er vigtigst at arbejde med i børns overgang til skolen, og det er et reelt dilemma for dem i hverdagen. For pædagogerne er det vigtigst at aflevere børn, der tror på sig selv, er nysgerrige og har lyst til at lære. Men de oplever i stigende grad, at det forventes, at børnene allerede i børnehaven skal øve sig på at gå i skole med aktiviteter, der ligner undervisning," siger Lone Johansen, der er adjunkt i UCC. Hun har sammen med lektor i UCC Kira Saabye Christensen stået bag et forskningsprojekt om overgangen fra børnehave til skole.

Læs også Ledelsen spiller en rolle for ro i klassen

Projektet peger på, at forventningen om at skabe skoleparate børn nogle gange resulterer i læringsmiljøer, som pædagogerne også selv er kritiske overfor. "Det er læringsmiljøer, hvor aktiviteterne er forholdsvis stramt struktureret af voksne, og hvor fokus ofte flyttes fra eksperimenterende, involverende og skabende læringsprocesser til, at børnene skal opføre sig passende og løse opgaver rigtigt. I de meget stramt strukturerede miljøer, hvor der ikke er mulighed for differentieret deltagelse, og hvor man har fokus på at lære børnene at sidde stille og arbejde med voksendefinerede opgaver, er der en gruppe børn, som meget nemt og hurtigt mister opmærksomheden, engagementet og lysten til at være med," siger Kira Saabye Christensen. Omvendt har Lone Johansen og Kira Saabye Christensen set, at når pædagogerne fokuserer på at skabe muligheder for, at børnene kan deltage gennem leg og bevægelse og ikke mindst formår at sørge for, at aktiviteter løbende tilpasses børnenes deltagelse, så engagerer børnene sig i høj grad. Derfor er en af projektets pointer, at børns muligheder for at lære hænger tæt sammen med, at man skaber læringsmiljøer med plads til børnenes perspektiver, interesser og forskellige måder at deltage på.

OM PROJEKTET

Undersøgelsen er baseret på observationer, interviews og refleksions- og børneværksteder. Projektet er en del af det treårige forskningsprojekt ’Læring for Alle’ ledet af lektor Ida Kornerup.

Læs mere: ucc.dk/laering-for-alle

Læs også Hva' så pædagog, er du Batman eller Robin i dag?

HVORNÅR SKAL VI LEGE INDIANERE?

I projektet fortæller en pædagog om et forløb, hvor børnene i børnehaven skulle lære om indianeres måde at leve på. Pædagogerne havde planlagt, at de skulle lave økser, dragter og pandebånd. Børnene gik i gang, og pædagogerne tænkte, det gik rigtig godt, indtil et barn sagde: "hvornår skal vi egentlig lege det". Pædagogen fortæller, at da de gik i gang med at lege, skabte det et helt andet engagement. Kira Saabye Christensen og Lone Johansen har set mange lignende eksempler i projektet. De understreger, at det pædagogiske arbejde med overgangen fra børnehave til skole ikke er et valg mellem bogstaver og tal og fri leg. "Det afgørende er, at der arbejdes på en måde, som understøtter børnenes overgang til skolen uden at tage nysgerrigheden og motivationen til at indgå i læringsmiljøer struktureret af voksne fra dem," siger Lone Johansen, og Kira Saabye Christensen supplerer: "Hvis vi allerede i børnehaven får skabt børn, som helst vil undgå at deltage i fælles aktiviteter, og børn, som oplever ikke at trives med voksenstrukturerede aktiviteter, er der en stor risiko for, at skolestarten og livet i skolen bliver vanskeligere for dem."

Læs også Nyt refleksionsværktøj sætter fokus på læringsmiljøer

I SKOLEN SKAL MAN SIDDE STILLE

Som en del af projektet har Lone Johansen og Kira Saabye Christensen afholdt børneværksteder med børnehavebørnene. Her viste det sig, at børnene har en meget traditionel forståelse af skolen med sig. Det handler om at sidde stille og høre efter, hvad der bliver sagt. "Heldigvis glæder de fleste børn sig til at starte i skole. Alligevel er det væsentligt, at børnehavepersonalet er opmærksomme på at udvide børnenes forståelser af skolen, så skolen ikke bare bliver til et sted med strenge lærere og regler, som børnene skal leve op til at overholde. Det er børnehavepædagogerne også opmærksomme på. Alligevel kan de også godt høre sig selv sige replikker som ’nu skal du altså sidde stille, for det skal du kunne, når du kommer i skole’," siger Kira Saabye Christensen. Projektet har også undersøgt, hvordan børnehaveklasselederne oplever mødet med de nye skolebørn. I denne del af undersøgelsen peger børnehaveklasseledere på, at børnehaveklassen er udfordret i forhold til at skulle danne bro mellem børnehaven og skolen, som folkeskoleloven foreskriver. På grund af de øgede læringskrav oplever børnehaveklasselederne, at de mere eller mindre er blevet til ’en lille 1. klasse’, hvor den langsomme tilvænning til skolens læringsrum og krav ikke længere på samme måde er mulig. De peger på, at en større og større gruppe børn har fået det vanskeligt med at starte i skole og ikke trives med det læringstempo, som skolen kræver.

Kira Saabye Christensen

Lektor og vidensmedarbejder på UCC. Beskæftiger sig bl.a. med kvalitet i dagtilbud, køn i pædagogisk arbejde og inkluderende læringsfællesskaber.

ksc@ucc.dk eller 4189 7754

Lone Johansen

Lektor og udviklingskonsulent på UCC. Beskæftiger sig med dagtilbudsområdet og det socialfaglige område inden for social inklusion, læring og kvalitet i både special- og almenfeltet.

lojo@ucc.dk eller 4189 8583