Du kan ikke sætte trivsel på et skema

UCC magasin har spurgt fire gode hoveder om trivsel hos børn, og hvordan vi fremmer den. Den første er Jeanne Zaar, lærer i specialklasse på 7. klassetrin i Solrød

Hvorfor er børns trivsel vigtig?

Trivsel er en forudsætning for, at børn overhovedet kan lære noget. Børn, der har det godt, lærer godt. Hvis min klasse ikke fungerer trivselsmæssigt og socialt, så kan jeg godt pakke fagligheden langt væk.

Hvordan ved du, at et barn trives?

Jeg ser på, om barnet har overskud fx til at tage sig af kammerater og være sammen med andre børn. Jeg kigger på deres ansigter. Er han eller hun glad, nysgerrig og opmærksom? Jeg har en 7. klasse, som jeg har haft siden de begyndte i skolen, og når jeg træder ind ad døren, kan jeg se og fornemme, om børnene trives, fordi jeg kender dem. Relationen mellem elever og lærer er altafgørende for trivsel.

Læs også Trivsel må aldrig blive et smøremiddel for læring

Hvordan ser du, at et barn ikke trives?

Det kan man heller ikke altid. Nogle børn er eksperter i at skjule, at de har det skidt. Men signaler kan være, hvis et barn pludselig bliver indelukket, bliver udadreagerende eller på andre måder ændrer adfærd. Nogle reagerer kraftigt, andre trækker sig, sidder for sig selv og går alene rundt i frikvarteret.

Hvad gør du som lærer, når et barn ikke trives?

Jeg taler først og fremmest med barnet. Jeg spørger nysgerrigt ind til, hvordan hun har det, og hvordan hun ønsker at have det. Jeg prøver at kigge på løsninger frem for årsager. Og når det er nødvendigt, involverer jeg alle de personer, der kan hjælpe: Forældre, kolleger, PPR eller min ledelse. Men mit fokus er 200 procent på barnet.

Læs også Tid til at trøste færdig

Hvordan er vilkårene i skolen for at arbejde med trivsel?

Arbejdet med trivsel kan godt drukne i faglighed. Jeg synes faktisk ikke, at mulighederne for at arbejde med trivsel er de allerbedste. Der er ikke nok muld til at få børnene til at gro. De lange skoledage giver hårde odds og tager fritiden og motivationen fra mange af eleverne. Der er et meget snævert fokus på, at børn går i skole for at lære, men hvis du spørger børn, vil alle svare, at det vigtigste ved skolen er at have venner.

Men kan I ikke arbejde med trivsel i den understøttende undervisning?

Jo, det er fint nok, at vi kan arbejde med konflikthåndtering og forebygge, men du kan ikke sætte trivsel på et skema. Trivsel er på børns skema fra de vågner om morgenen, til de lægger hovedet på puden om aftenen.

Læs også Trivsel er svær at måle