Leder: Verdensmestre i sprog

SPROG er en forudsætning for børns læring på andre områder – fx kognitivt, fagligt, personligt og socialt. Sprog udvikler børns hjerner. Vi ved, at selve sproget er underordnet – det kan dreje sig om tegnsprog, engelsk, farsi eller finsk. Pointen er den samme: Vi skal have en tilgang, der handler om ‘flere sprog, mere sprog’.

PÆDAGOGER og lærere arbejder kompetent og målrettet på at styrke børns sprog. Det begynder allerede i vuggestuen, når de hjælper med sutsko eller skræller gulerødder med barnet og selvfølgelig i skolen, der rummer elever med vidt forskellige sproglige baggrunde. Det kræver høj faglighed, og den faglighed skal endnu mere i spil i både daginstitutioner og skoler.

VI skal nedbryde sproghierarkierne og sætte pris på alle sprog, der hver især rummer en hel verden. Vi skal opprioritere fremmedsprogene og især minoritetssprogene, både fordi flersprogede børn bedst lærer dansk, når de er stærke til deres forældres sprog, men også fordi alle sprog har stor værdi i en stærkt globaliseret verden. Vi skal stadig satse på engelsk – og helst være endnu bedre. Og så skal vi tilbyde både fransk og tysk på folkeskoler i hele landet i modsætning til, hvad vi gør nu.

Læs også Fransk i folkeskolen: Kom nu op på hesten

MEN børnene skal også lære dansk – dansk som andetsprog er afgørende! Faget skal tilbage på de lærerstuderendes skoleskema. Læs kronikken på s. 30 om, hvordan arbejdet i modtageklasser skal opprioriteres, og hele skolen skal involveres, så alle børn får den bedste undervisning. De børn skal blive en ressource for Danmark – og have et liv som andre børn.

Læs også Kronik: Genindfør faget dansk som andetsprog på læreruddannelsen

VI har dygtige lærere og pædagoger og faktisk et skole- og daginstitutions-system, der imponerer og inspirerer andre steder. Vi har fokus på leg, samtale, børns aktive deltagelse, læring, engagement og fællesskaber – vi lærer sprog i fællesskaber. Styrk de fagprofessionelles muligheder for at styrke børnenes sprogtilegnelse! Slip dem mere fri. Måske kan Danmark blive verdensmestre i sprog?

Om Laust Joen Jakobsen