Urdu og polsk i store doser gør børnene bedre til dansk

Flersprogede børn har ofte brug for særlig sproglig opmærksomhed på både gul stue, i klasseværelset og derhjemme. Lone Wulff fra UCC opfordrer lærere og pædagoger til at give forældrene viden om, hvordan de kan sprogstimulere barnet på deres eget sprog.

DAGINSTITUTIONER og skoler har et stort ansvar, når det gælder om at udvikle sproglige kompetencer hos alle børn. Men lærere og pædagoger kan komme meget længere ved at alliere sig med forældrene. Der er et stort potentiale i forstærket forældresamarbejde.

Det mener Lone Wulff, der er lektor i dansk som andetsprog på UCC. Hun har 20 års års erfaring med undervisning i dansk som andetsprog, både på læreruddannelsen og i samarbejde med kommuner.

Læs også Sprog i både skole og hjem er en sikker vinder

”Mange steder er opfattelsen, at når mor og far taler urdu, polsk eller farsi, så kan de ikke hjælpe. Det kan de i allerhøjeste grad! Hverken pædagoger, lærere eller forældre må tro, at alene de professionelle skal lære børnene sprog. Hjemmet er et ekstremt vigtigt læringsmiljø,” siger hun.

Lone Wulff understreger, at forældrene netop ikke behøver at lære børnene dansk:

”Børn lærer sprog på tværs af sprog. Forældrene må meget gerne være nysgerrige over for dansk og sammen med barnet sammenligne forskellige sprog og evt. lade barnet være den kloge, der kan en masse danske ord. Forældrenes fornemste opgave er at have sproglig opmærksomhed og nysgerrighed.”

Læs også Kronik: Genindfør faget dansk som andetsprog på læreruddannelsen

Hun opfordrer kommuner, institutioner og skoler til at inddrage forældrene til flersprogede børn – og andre forældre, hvis børn har gavn af sproglig stimulering – i en fælles indsats. Det skal være tydeligt, hvad lærere og pædagoger gør, og på hvordan forældrene konkret kan hjælpe.

”Forældrene skal vide, at de styrker barnets sprog gennem almindelige samtaler og aktiviteter, gerne på deres modersmål. Ellers vil de måske bebrejde sig selv, at de ikke laver ekstra skoleopgaver med barnet eller læser højt på dansk, og måske opgiver de så og tænker, at det må skolen tage sig af,” siger Lone Wulff.

Læs også Sådan bliver dit barn dygtig til dansk

”Sprog udvikler hjernen og er en forudsætning for, at barnet udvikler en lang række kompetencer. Det behøver bestemt ikke at være på dansk. Det vigtige er, at barnet er omgivet af sprog og af mennesker, der bruger og er interesserede i sprog – sammen med barnet,” slutter hun.

Om Lone Wulff

Lektor i dansk og dansk som andetsprog på UCC’s læreruddannelse og videreuddannelse. Deltager også i udviklings- og forskningsprojekter i kommuner og på skoler.