Sprog i både skole og hjem er en sikker vinder

Holbergskolen på Nørrebro har succes med at inddrage mor og far i arbejdet med at styrke de flersprogede elevers dansktilegnelse. Og effekten kan mærkes i klasselokalerne.

HVORDAN kan jeg hjælpe mit barn med at blive dygtig til dansk, når jeg taler dårligere dansk end mit barn? Det spørgsmål stiller mange forældre med anden sproglig baggrund sig selv – men ikke på Holbergskolen. Her deltager 22 forældrepar i øjeblikket i et projekt om, hvordan mor og far kan styrke deres barns sprogtilegnelse.

”Vi samarbejder med forældrene på flere områder, fordi en fælles indsats i skole og hjem styrker elevens læring. Det gælder i høj grad også inden for sprog. Vi har brug for at sætte fokus på, hvordan vi sammen kan sørge for, at barnet bliver så dygtigt som muligt,” siger skoleleder Sune Schnack Rasmussen.

Læs også Så snak dog kurdisk for helvede

FORÆLDRENE KOMMER MED IDÉERNE

Når forældrene hver tredje onsdag deltager i projektmøde, er det med tolkebistand på fem sprog, så alle får fuldt udbytte af oplæggene og kan stille spørgsmål. Bagefter er der workshops, hvor man fx udveksler idéer og kigger på bøger eller spil, der kan bruges hjemme i familien. Og der er pasning og aftensmad til eleverne, mens forældrene er sammen med lærere og konsulenter.

”De børn, hvis forældre vi inviterer med, er udvalgt efter sprogscreening. Det er frivilligt, og stort set alle har sagt ja. Det særlige er, at idéerne kommer fra forældrene. De fortæller, hvad de har brug for af viden og redskaber. Engagementet er stort både til møderne, og når forældrene mellem møderne afprøver det, vi aftaler, fx at spille billedlotteri eller læse højt på en ny måde,” siger integrationsvejleder Senka Besic.

Læs også Sådan bliver dit barn dygtig til dansk

SNAK OM SKILTE VED STOPPESTEDET

Lone Wulff er lektor i dansk som andetsprog på UCC og tilknyttet projektet som konsulent. Hun siger:

”Forældrene bliver lettede over, at det ikke handler om hjælp til ekstra opgaver eller højtlæsning på dansk. Vi arbejder ud fra en flersproglig tilgang, hvor sproglig opmærksomhed er vigtig – uanset sproget. Det gør en kæmpe forskel, at far viser barnet, at han læser og skriver, og det betyder mindre, om det er på dansk, albansk eller arabisk.”

Lone Wulff giver et eksempel: ”På sidste møde sagde en mor, at hun havde brugt noget af det, hun havde lært, ved at tale om butiks- og vejskilte med sin datter, mens de ventede på bussen. Hun var stolt og overrasket over, at barnet kunne så mange bogstaver.”

Kan forældrenes indsats så mærkes ude i klasselokalerne?

”Ja!” siger børnehaveklasseleder Anni Voller, der har været med til at starte projektet.

”Vi kan se en stor fremgang, siden projektet startede. Vi kan tydeligt mærke, at eleverne flytter sig, når forældrene sætter fokus på sprog. Det er vigtigt, at vi får forældrene på banen,” siger Anni Voller.

Læs også Kronik: Genindfør faget dansk som andetsprog på læreruddannelsen

OM HOLBERGSKOLENS SPROGPROJEKT

  • Er startet af Holbergskolen og Børne- og Ungdomsforvaltningen/ Nørrebro-Bispebjerg. Her samarbejder lærere og integrationsvejledere med Lone Wulff fra UCC som ekstern konsulent.
  • Fandt sted fra januar til april 2016, hvor forældrene deltog i møder hver tredje uge. I mellemtiden afprøvede forældrene værktøjer, fx spil, historier eller nye måder at tale med barnet på.
  • Forældrene er udvalgt på baggrund af sprogscreeninger af deres børn i børnehaven. Børnene går primært i børnehaveklasse, men også i 1. og 2. klasse. Langt de fleste er flersprogede børn, men også et par etnisk danske børns forældre deltager.
  • Fem tolke tolker ved møderne og bidrager desuden med oversættelse af historier, sange og andre elementer, som forældrene sætter i spil i dagligdagen derhjemme.
  • Er led i et partnerskabsprojekt på både Holbergskolen og Lundehusskolen, hvor forældre bidrager på områder som fx konfliktløsning, arbejdsro i timerne – og nu sprog.
  • Vil blive evalueret bl.a. i samarbejde med forældrene – og fortsætter med en ny omgang efter planen til maj med deltagelse af forældre til børn, der starter i skole til august.

Om Lone Wulff