Sådan bliver dit barn dygtig til dansk

7 gode råd til forældre med anden sproglig baggrund

1

TAL det sprog med barnet, du er bedst til. Børn lærer sprog på tværs af sprog, fx dit sprog, dansk og andre sprog, barnet kender. Børn, der er vant til at tale med forældrene derhjemme, taler også gerne i børnehave og skole – og det bliver de dygtige af.

2

DU og barnet skal have almindelige samtaler, hvor I udveksler oplevelser, synspunkter og viden. Det skal ikke være som i en skole eller et interview, hvor du hele tiden spørger, og barnet svarer – det, synes børn, er kedeligt.

3

I kan tale om børnehaven eller skolen. Det er nemmest at tale om noget konkret, fx en begivenhed, en tegning eller en bog. Du kan lade barnet være eksperten ved at spørge til noget, som barnet ved en masse om.

Læs også Kronik: Genindfør faget dansk som andetsprog på læreruddannelsen

4

DU kan tale med barnet om sprog og sammenligne sprog – dit sprog, dansk og andre sprog, I kender. I kan fx tale om, hvordan man siger de samme ord på forskellige sprog.

5

I kan synge sange og tale om, hvad sangene betyder, eller hvordan sproget bruges til at lege med. Barnet kender måske sange på forskellige sprog, som handler om det samme. I kan også sige rim og remser og tale om, hvad de betyder.

6

DU kan tale med barnet om skriftsprog, skrive ord på forskellige sprog og sammenligne, hvis du kender flere skriftsprog. Du kan vise barnet, at du skriver fx en indkøbsseddel, et brev eller en sms. Barnet kan hjælpe ved at ’legelæse’, tegne eller skrive.

Læs også Så snak dog kurdisk for helvede

7

DU kan læse aviser, kataloger – hvad som helst på skrift – med dit barn. Så oplever barnet, at læsning er vigtigt og interessant. Ved læsning af bøger: Spørg til, hvad barnet tror, der sker i historien, hvad han eller hun ville gøre her, og hvad barnet synes om personernes handlinger.

Om Lone Wulff

Lektor i dansk og dansk som andetsprog på UCC’s læreruddannelse og videreuddannelse. Deltager også i udviklings- og forskningsprojekter i kommuner og på skoler.