Modtageklasselæreren på skolebænken

Modtageklasselærer Ayse Laila Kaya er i gang med et aktionslæringsforløb, der sætter fokus på arbejdet med dansk som andetsprog i modtageklassen. Derfor er adjunkt i UCC, Helene Türkmen, og to af Ayse Laila Kayas kolleger til stede i hendes time i 0.MC, og bagefter mødes hun med dem til en såkaldt ’didaktisk samtale’, hvor undervisningen bliver analyseret.

Jeg vil gerne have, at de bliver bedre til at sætte ord sammen til en sætning. Jeg prøvede i min time at sætte fokus på begreber som ”gå over” og ”lille, mellem, stor,” siger Ayse Laila Kaya. Hun sidder til didaktisk samtale med de to kolleger Lisbeth Kaltoft og Sanne Thorning samt Helene Türkmen, der er adjunkt på UCC og ansvarlig for aktionslæringsforløbet på Grønnevang Skole. I alt er 16 modtageklasselærere fra skolen med i projektet. Ayse Laila Kaya fortæller, at eleverne plejer at være bedre til at lave hele sætninger, men at de var trætte i dag − og måske også forstyrret af, at der var så mange voksne til stede i klasseværelset. Kollegerne roser Ayse Laila Kaya for at være meget anerkendende og have en god fornemmelse for, hvor langt børnenes sprog rækker. ”Du fuldfører sætningerne, når der er brug for det, og så gentager du meget og smager på ordene,” siger Lisbeth Kaltoft. Ayse Laila Kaya bliver også rost for at bruge meget kropssprog – og for eksempel pege på panden, når hun taler om horn.

Læs også Modtageklasser giver den bedste start

Aktionslæring

Aktionslæring er en metode til fælles læring i et team. Teamet vælger et pædagogisk fokus, en lektion observeres, og herefter har teamet en didaktisk samtale med analyse af lektionen og det pædagogiske fokus på videre udvikling for øje.

FRA ORD TIL SÆTNINGER

Ayse Laila Kaya peger på, at hun blandt andet gerne vil have, at eleverne bliver bedre til at formulere sætninger, så de kan fortælle hende og andre voksne, hvis der er noget, de er kede af. Lisbeth Kaltoft peger på, at man blandt andet kan spille et lille teaterstykke med børnene ud fra en konflikt, de har været involveret i. Helene Türkmen gør Ayse Laila Kaya opmærksom på, at hun udvider elevernes sprog ved at give dem en sætning, når de siger et ord. ”Når der for eksempel er en, der siger ”danse”, så spørger du ”Har du også danset?” Her optager og udvider du elevernes udsagn, så de bliver præsenteret for et sprogligt udtryk for, hvad de har på hjerte. Når de skal lære at sætte sætninger sammen, gør du det helt rigtige ved at præsentere dem for den sætning, de ikke selv kan formulere. Eleverne skal stilladseres i deres sproglige udvikling, så de får den støtte, de har brug for, men også presses til at tage det næste skridt. Når de er blevet præsenteret for de nye sproglige udtryk – de hele sætninger – er næste skridt, at de skal producere dem selv,” siger Helene Türkmen.

Adjunkt i UCC, Videreuddannelsen, Inklusion og Integration. Har mange års erfaring med undervisning i dansk som andetsprog. Underviser på Pædagogisk Diplomuddannelse i dansk som andetsprog og på skræddersyede forløb for institutioner og kommuner, fx i andetsprogspædagogik, udvikling af sprog og fag og flersproglighed som ressource.