”De studerende får fokus på, hvordan de kan omsætte teori til praksis”

Lærerstuderende fra UCC og universitetsstuderende på Københavns Universitet kan snuse til hinandens studier og verdener i et semester gennem en samarbejdsaftale mellem franskfaget på de to institutioner. Vi har spurgt en studerende og en underviser, hvad de kommende fransklærere og kandidater får med i bagagen.

Hvilke perspektiver ser du i, at studerende kan følge et semester på læreruddannelsen?

Københavns Universitet og UCC er de eneste steder i hovedstadsområdet, hvor man kan læse fransk, så samarbejdsaftalen og udvekslingen af studerende er først og fremmest med til at styrke fagmiljøerne. På universitetet har vi mange studerende, der er didaktisk interesserede og gerne vil have udviklet dén dimension, og så er det en kæmpe fordel at samarbejde med læreruddannelsen. De studerende får et andet input og nogle øjenåbnere.

Hvad er den grundlæggende forskel på de studerende?

Både de studerende hos os og de lærerstuderende siger selv, at lærerstuderende har en mere social tilgang til det at læse, end man typisk har på universitetet. Lærerstuderende er vant til mere dynamik mellem de studerende i klasserummet og bliver typisk lidt overraskede, når de kommer ud til os. På den anden side er de studerende, vi har sendt til læreruddannelsen, kommet tilbage og har sagt, at de føler, de er blevet en del af et fællesskab på læreruddannelsen.

Læs også Sådan bliver dit barn dygtig til dansk

Hvorfor er det sådan, tror du?

Nogle af de studerende, der vælger en universitetsuddannelse, er forholdsvis individualistisk mindede og vil gerne holde kortene tæt til kroppen. Mange af mine studerende er ikke begejstrede for gruppearbejde. Jeg tror, at folk, der læser til lærer, er anderledes socialt indstillet, måske fordi de ved, at de i deres arbejdsliv skal indgå i teams på en helt anden måde, end man skal, hvis man fx skal ud og arbejde som oversætter eller i en organisation.

Udvekslingen er begyndt i foråret 2015 og fortsætter til efteråret. Pilotprojektet med fransk har inspireret til, at der nu også starter et samarbejde mellem tysk på Københavns Universitet og læreruddannelserne.

Hvad får universitetsstuderende med fra læreruddannelsen?

Vi får meget positive tilbagemeldinger. En del feedback går på, at de studerende får fokus på, hvordan de kan omsætte teori til praksis, så teorien ikke bare står og flagrer for sig selv. Jeg sidder selv i censorkorpset på UCC, og dér kan jeg se, at det er det, lærerstuderende skal kunne − og også kan: De har teorien, og de kobler den hele tiden til klasserumspraksis.

Hvilke fordomme hører du om læreruddannelsen?

Der går en myte om, at det faglige ikke er så meget i højsædet, og at undervisningen ikke er forskningsbaseret, hvad der jo ikke passer. Men der ligger måske en eller anden implicit fordom hos universitetsstuderende om, at det ikke er seriøst nok på læreruddannelsen og ikke på et så højt fagligt niveau. Derfor har vi også skullet kæmpe lidt mod de fordomme for at få det her samarbejde op at stå.

Læs også ”Der er selvfølgelig langt fra universitetet til fransk i en 6. klasse”

Lever virkeligheden op til fordommene?

Nej, det synes jeg ikke, den gør. Læreruddannelsen har teoretisk ballast, underviserne i fransk er fagligt meget velfunderede, og de studerende læser også forskningsbaserede tekster inden for feltet. Der er en klar teoretisk ballast, men læreruddannelsens tyngde skal ligge et andet sted end franskuddannelsens på universitetet.

Jan Juhl Lindschouw, lektor i fransk på Københavns Universitet. Er sammen med Annette Søndergaard Gregersen fra UCC primus motor i at skabe udveksling mellem universitetet og læreruddannelsen.