Pris til bacheloropgave om læringsmål

NATASIA FENGER DAHLMANN fra UCC’s læreruddannelse fik 13. november en andenplads i Lærerprofession.dk’s konkurrence om at skrive årets bedste pædagogiske bachelorprojekt fra læreruddannelserne. Natasia har skrevet bachelorprojektet "Hvorfor skal vi arbejde med læringsmål i idrætsfaget?". I opgaven konkluderer hun, at ved at sætte tydelige mål, for hvad der skal læres, og ved at lærere arbejder sammen om planlægning og evaluering, kan kvaliteten i skolens idrætsundervisning højnes. Samtidig understreger hun, at målstyring og dannelse ikke nødvendigvis er modsætninger.

Dommerkomiteen fremhævede projektet for at være et væsentligt, aktuelt og professionsrettet bidrag til debatten om læringsmål i folkeskolens undervisning.

Ny udgivelse: At lede efter læring

SKOLEREFORMEN fra 2014 kaldes ofte en læringsreform, fordi den hviler på en ambition og målsætning om mere synlig og målbar læring for alle elever. I bogudgivelsen At lede efter læring giver en række af landets førende forskere og fagpersoner deres bud på, hvordan den nye læringsdagsorden kommer til udtryk i de måder, hvorpå skolen ledes, organiseres og styres. Bogen er redigeret af Helle Bjerg og Nana Vaaben fra UCC.