Ny læringsform skaber innovative elever

Undervisningskonceptet ’Innovatik til læringsforløb – Design to Improve Life’ gør op med den traditionelle tavleundervisning og lader det være op til eleverne selv at finde løsninger.

Børn er langt mere kreative og innovative, når de får lov til at tage udgangspunkt i det, de er optaget af, og selv opsøge viden. Det mener lektor Peter Rod, der har været med til at udvikle undervisningskonceptet ’Innovatik til læringsforløb – Design to Improve Life’.

"I forhold til den traditionelle undervisning, hvor vi formidler en masse viden, lærer vi i stedet børnene at udfordre sig selv og blive bevidste om den ikke-viden, de har, så de kan trække på det, der er brugbart for dem fra andre fagpersoner," forklarer Peter Rod.

Hele konceptet bygger på, at de lokale virksomheder bliver inddraget, så eleverne selv kan gå ud og stille spørgsmål til eksperter. På den måde tilegner de sig en masse faglig viden samtidig med, at de bliver skarpe på deres egne idéer og trænet i at tænke innovativt.

Læs også: Når hundelorte bliver til viden om biogas

DIREKTE TIL BIDDET

’Innovatik til Læringsfoløb − Design to Improve life’ er resultatet af et forskningsprojekt, der løb fra 2010- 2014, og som nu skal faciliteres og udbredes til skolerne

En af dem, der har fulgt projektet tæt, er direktør og stifter af KlimaZirkus Peter Claudell, der i efteråret var initiativtager til konkurrencen om grøn energi på Avedøre Holme, hvor metoden blev afprøvet i praksis. Han mener, at børn ofte er bedre til at komme med idéer end eksperterne selv:

"Børn er ikke lige så fastlåste i deres tankegang som mange fagfolk. De går mere direkte til biddet og er bedre til at stille de gode spørgsmål til eksperterne. De kommer med nogle fantastiske idéer. Det kræver bare, at der er nogle fagpersoner, der kan hjælpe dem på vej, og derfor er det vigtigt, at man som lærer ikke er bange for selv at tage kontakt til de lokale virksomheder," siger Peter Claudell.

UCC har netop indsendt ansøgning til A.P. Møllerfonden sammen med skoler i Solrød og Hvidovre, der gerne vil i gang med at bruge ’Innovatik til Læringsforløb – Design to Improve Life’ i undervisningen.

Læs også: "Børn er fulde af fantastiske spørgsmål"

Sådan kommer du i gang

  • Vælg en case, der er virkelighedsnær og relevant for både elever, lærer og samfund. Casen skal være klart defineret.
  • Inddrag fagmentorer fra lokale virksomheder og lav en god forventningsafstemning, inden projektet startes. Find gode råd til skole/virksomhedssamarbejde her: http:// www.emu.dk/modul/samarbejde-mellem-skoler-og-virksomheder-i-udskolingen#
  • Du skal som lærer være indstillet på at give slip på elevproduktet. Til gengæld skal du have helt styr på processen frem mod det endelige produkt. Det kræver, at du sætter dig godt ind i innovationsbegrebet og ’Design to Improve Life’ som didaktisk redskab.
  • www.snitfladen.dk har sammen med UVM og ’Design to Improve Life’ udgivet en guide til, hvordan du kan anvende innovation i din daglige undervisning. Læs mere her: http://www.emu.dk/modul/ innovation-i-praksis
Kilde: Søren Peter Dalby Andersen, folkeskolelærer. Tidligere naturfagskonsulent i Hvidovre kommune og én af initiativtagerne til KlimaZirkus.

PETER ROD

Lektor, cand. pæd. og chefkonsulent i UCC
Arbejder primært med ledelse og organisationsudvikling, samt innovatik til læringsforløb i folkeskolen
Har blandt andet deltaget i det treårige EU udviklingsprojekt ’Design to Improve Life Education’ og flere innovatik forløb på skoler.

Kontakt

pero@ucc.dk eller 4189 7242