Ledelsens primære fokus skal være elevernes læring

Fokusér på, hvad og hvordan eleverne lærer. Udvælg få i stedet for mange indsatser. Og læn jer op ad evidens og data, når I beslutter et mål eller en aktivitet. Sådan lyder anbefalingerne i et udviklingsforløb for skoleledere og skoleforvaltning i Ishøj Kommune.

Vil eleverne lære mere eller mindre, når I sætter netop den aktivitet i gang? Hvordan skaber vi lige og bedre læringsmuligheder for alle børn? Er der evidens for, at netop dette projekt styrker elevernes læring? Sådanne spørgsmål blev flittigt gentaget i dialogen mellem skoleledelser og Center for Dagtilbud og skoler i Ishøj Kommune under et UCC-lederudviklingsforløb på skoleområdet.

Læs også: I Ishøj er vellykket skoleledelse ikke et soloridt

"Med Folkeskolereformen skal skolerne i højere grad end tidligere kunne dokumentere, hvordan konkrete indsatser og handlinger påvirker elevernes læring," slår Anita Monnerup Pedersen, chefkonsulent hos UCC, fast: "Der er lagt op til, at skoleledelserne skal fokusere mere på faglig ledelse og trække mere på evidens og data i deres ledelsesbeslutninger. De skal langt tættere på lærerne og elevernes læring og dermed dykke ned i kerneopgaven. De skal med andre ord mestre at lede på baggrund af en viden om læring."

For de fleste skoleledere er det generelt en befrielse nu at blive inviteret til at dykke mere ned i skolernes kerneydelse, vurderer Anita Monnerup Pedersen.

"Før New Public Management påvirkede skolerne, var skoleledernes kerneopgave at skabe en ramme for undervisningen og den pædagogiske praksis. At arbejde med den nye lederrolle, som folkeskolereformen lægger op til, er som at vende tilbage til disse tidligere tiders fokus på det pædagogiske arbejde og kerneopgaven, men dog på en helt anden måde end før. Nu er fokus rettet mod faglig ledelse af lærernes læring for derigennem at påvirke elevernes læring. Samtidig er effektmåling af forskellige indsatser og investeringer nødvendige, hvis skolens ressourcer skal målrettes elevernes læring."

LEDELSESTID ØNSKES

Leif Gaard Bjarning har deltaget i lederudviklingsforløbet hos UCC. Han er skoleleder på Gildbroskolen i Ishøj Kommune. "Vores daglige udfordringer er til at tage og føle på, men vi rykker os hele tiden i positiv retning, og med lederudviklingsforløbet inviteres vi til at lede mere ud fra, hvad vi ved, der rent faktisk virker positivt på elevernes læring, progression og trivsel, og gå mere i dybden med udvalgte indsatser."

Leif Gaard Bjarning håber på sigt at få endnu mere ledelsestid til at dykke ned i at udvikle skolens kerneydelse.

Læs også: Nu prioriterer vi få, udvalgte indsatser

"Når nu man har den nye folkeskolereform, der lægger op til mere fokus på faglig ledelse og læring, kunne jeg godt tænke mig, at vi brugte endnu mere tid på det, end vi har mulighed for at gøre i dag. Vores ledelsesresurser rækker p.t. ikke, blandt andet på grund af for mange administrative opgaver i dagligdagen. Det er en af de store udfordringer, vi står overfor, hvis vi skal gøre det her ordentligt – at få skabt rum til at udføre den faglige pædagogiske ledelse. For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at være i tæt dialog med skoleforvaltningen og den kommunale skoleledergruppe, da det drejer sig om, hvordan vi får skabt − og prioriteret – tiden til at arbejde med målstyret og læringscentreret ledelse for at styrke elevernes læring."

Leif Gaard Bjarning, skoleleder på Gildbroskolen