Lærernetværk rykker

Flere hundrede lærere fra hele landet indgår i netværk med hinanden om at udvikle og dele gode it-baserede undervisningsforløb. Det er sjovere og giver højere udbytte end it-kurser, viser erfaringerne.

Der er ikke meget smalltalk, og kagerne står urørte på en bakke ved dagens møde i Lærernetværket for it i folkeskolens fag. Lærere fra en række folkeskoler i København og omegn og helt fra Bornholm har trodset snevejr for at mødes i deres netværksgruppe. Der bliver snakket fag, allerede før mødet går i gang.

Læs også: Et klasseværelse fra fremtiden

Deltagerne er dansk- og matematiklærere, der alle af deres respektive skoleledelser er tilmeldt netværket med det formål, at de skal møde andre lærere og udveksle viden og idéer til nye digitale undervisningsformater i dansk og matematik. En af deltagerne er Maiken Adelsten, dansklærer på Rønneskolen og danskkonsulent i Bornholms Kommune. Hun er med i lærernetværket for andet år i træk og tager gerne den lange vej over Østersøen til UCC’s afdeling i Titangade i København, hvor møderne foregår:

"Udbyttet opvejer rigeligt den lange transporttid. Alle taler om, at vi skal sikre eleverne de kompetencer, der er vigtige i det 21. århundrede. De skal blandt andet være gode til at videndele og at netværke – præcis de ting, vi lærer her."

Du finder netværkets undervis-ningsforløb på Undervisnings-ministeriets delingsplatform Materialeplatformen: materialeplatform.emu.dk/mate-rialer/index.jsp Lærernetværkets hjemmeside: www.lærernetværket.dk

BRUG HINANDENS MATERIALE

Ved og mellem netværksmøderne udvikler de deltagende lærere i grupper nye it-baserede undervisningsforløb i dansk og matematik, og de får sparring undervejs af konsulenter fra landets professionshøjskoler. Maiken Adelsten og to kollegaer fra Rønne Skole er sammen med en lærer fra en anden bornholmsk skole i fuld gang med at finde måder at støtte Bornholms lærere på i at undervise med brug af iPads, som alle øens skolebørn blev udstyret med for få måneder siden.

Læs også: Det digitale dirker motivationen op

I et andet hjørne af lokalet sidder Abder Cadi og Jeppe Andersen. De er begge matematiklærere og it-vejledere på Christianshavns Skole og langt inde i planlægning af et nyt undervisningsforløb. Deres idé er, at eleverne først bygger huse af mælkekartoner og derefter i et digitalt univers. Men hvordan? Og hvilket program er bedst egnet? Fra sidelinjen lytter Lise Dissing Møller og Tobias Heiberg med og giver input. De er lektorer på UCC, projektledere for lærernetværket og jævnligt også faglige sparringspartnere for lærernetværkets deltagere.

Lærerne i netværket har sammen skabt flere hundrede it-baserede undervis-ningsforløb, som frit kan bruges af elever og lærere på alle skoler.

Når Abder Cadi og Jeppe Andersen og de øvrige netværksdeltageres undervisningsforløb er færdige, bliver de frit tilgængelige for andre lærere på Undervisningsministeriets delingsplatform Materialeplatformen og lærernetværkets egen hjemmeside. Her ligger foreløbig knap 200 undervisningsforløb i dansk og matematik, og antallet vokser. Det er et centralt mål med netværket at få lærere til at anvende hinandens undervisningsforløb.

Læs også: "Vi kan selv finde ud af det herfra"

At bruge en anden lærers undervisningsmateriale ser Maiken Adelsten kun fordele ved, og i sin rolle som skolekonsulent opfordrer hun flittigt lærere til at bruge materialerne:

"Som lærer i dag er det umuligt selv at overskue al den viden, der er. Vi må bruge hinanden og hinandens materiale, og ingen vil kritikløst kopiere en anden lærers undervisningsforløb. Læring sker i en kontekst, så forlø-bene vil altid blive passet til," siger hun.

Som lærer i dag er det umuligt selv at overskue al den viden, der er. Vi må bruge hinanden og hinandens materiale, og ingen vil kritikløst kopiere en anden lærers undervisningsforløb.

Maiken Adelsten, lærer

NETVÆRK ER NØGLEN

At netværke er ikke en disciplin, lærere er særlig vant til. Gevinsterne er langt større, end Maiken Adelsten havde forventet:

"I netværket møder jeg andre, der brænder for det, de laver, og det er skønt at udveksle erfaringer. Jeg støder også ind i nogle af dem uden for netværket. Det er også personligt givende." Abder Cadi er enig. Han har været på diverse it-kurser, men ingen af dem fik fat i ham i samme grad:

"Værktøjskurser interesserer mig ikke, og det her er anderledes. Fokus her er ikke på teknologi og it-kompetencer, men på at lave forløb, der gør it mere tilgængelig for eleverne og virker i undervisningen. Og de her men-nesker er vildt inspirerende, for de ved, hvad de vil," siger han og peger rundt på sine netværkskollegaer i lokalet.

Projektleder Lise Dissing Møller er overbevist om, at netværk er nøglen til vellykket kompetenceløft til lærere de kommende år:

"Lærere magter ikke flere top-down-initiativer, men vil rigtig gerne støttes dér, hvor de er, og lære af hinanden, når de først kommer over blufærdigheden ved åbent at dele både gode og dårlige erfaringer med andre lærere."

Det er en vigtig værdi ved netværket, at der er plads og tid til at fejle og udvikle og finjustere, påpeger Lise Dissing Møller. At få skolerne til at skabe plads i arbejdspor-teføljen til lærernetværk i en travl hverdag er den største udfordring.

Lærernetværket for it i folkeskolens fag er landsdæk-kende, men opdelt i regionale enheder. Netværket drives af professionshøjskolernes CFU’er og læreruddannelser.

Læs også: Hvordan iPads kan starte nye venskaber

TOBIAS HEIBERG

  • Projektleder og facilitator i Lærernetværket for it i folke-skolens fag
  • Lektor og underviser på UCC
  • Uddannet lærer og cand.pæd. i pædagogisk sociologi

Kontakt

tohj@ucc.dk eller 4189 8143

LISE DISSING MØLLER

  • Projektleder og facilitator i Lærernetværket for it i folke-skolens fag
  • Underviser på UCC
  • Lektor og cand.mag. i dansk og kunsthistorie

Kontakt

lism@ucc.dk eller 4189 9301