Kom og se mine læringsmål, far

På Sophienborgskolen i Hillerød arbejdede man allerede før folkeskolereformen med læringsmål og data. Nu har skolen sat ekstra gang i arbejdet. Blandt andet inddrager de forældrene mere, laver faglige fordybelsesdage hver uge og holder udstillinger af læringsmål.

For eleverne i 4. klasse på Sophienborgskolen i Hillerød starter nogle dage med en fernisering. Der er ikke kunst, men læringsmål på væggene.

"På fjerde årgang holder vi kun én skole-hjem-samtale om året, men til gengæld laver vi tre-fire ferniseringer, hvor elevernes forældre og bedsteforældre er på besøg en morgen fra halv otte til ni. Dagen inden hænger eleverne plakater op med læringsmål, og hvordan det går med at nå dem. Til ferniseringen går hver elev rundt med sin familie og viser, hvad de arbejder med. Ferniseringerne går på tværs af alle fag, og udover plakaterne kan der for eksempel være udstillet hjælpemidler til matematik," fortæller Annette Otto, der er viceskoleleder på Sophienborgskolen. Skolen åbnede i 2006 og har to spor fra 0. til 9. klasse – i alt cirka 500 elever.

Jon Dinsen, der er skoleleder, supplerer:

"For os er det ikke fremmed at arbejde med læringsmål og data. Det gjorde vi i høj grad før folkeskolereformen. Men nu er vi blevet skarpere på at opstille læringsmål, som elever og forældre forstår, og vise, hvordan vi arbejder med dem," siger han.

Læs også: Løbende evaluering skaber læseheste

Tre-fire gange om året inviterer eleverne i 4. klasse på Sophienborgskolen i Hillerød deres familier til fernisering. Her kan forældrene opleve, hvordan deres børn arbejder med læringsmål i de forskellige fag.

FOKUS PÅ FIRE TYPER DATA

I dagligdagen arbejder de på Sophienborgskolen med at inddrage hele lærergruppen i, hvordan man kan arbejde hen imod forskellige læringsmål – blandt andet i fagudvalg og årgangsteam. De store fagteam har undervisningsfri en dag om året, hvor de med konsulenter fra blandt andet UCC arbejder intensivt med de fælles faglige mål. Et andet konkret tiltag er, at Sophienborgskolen har indført en faglig fordybelsesdag om ugen for alle elever. Det giver blandt andet mere sammenhængende tid til at komme uden for skolen og lave pædagogiske eksperimenter.

Annette Otto og Jon Dinsen fortæller, at de især har fokus på fire slags data: Forældretilfredshed, lærernes sygefravær, elevtrivsel og andelen af forældre, der vælger Sophienborgskolen frem for en privatskole.

"Det er vigtigt, at trivsel og forældretilfredshed også er data. For eksempel lægger vi meget vægt på lærere og pædagogers samtaler med elever, hvor eleverne blandt andet på en skala fra et til ti skal vurdere, hvor glade de er," siger Annette Otto.

Hun understreger, at man som leder skal være meget bevidst om, hvilke opgaver det giver lærerne at arbejde med læringsmål og data. Det kræver, at man har tid til at tage dialogen med lærerne, at man sørger for at fremhæve succeserne, og at man faktisk går ind og analyserer, hvis dataene peger på et problem. Dialogen bliver blandt andet taget ved, at skoleledelsen løbende holder møder med de vigtigste lærere i hver klasse, hvor man gennemgår hver enkelt elev. Den megen tid, der bliver brugt på tværfaglige møder om det enkelte barn, var en af de ting, der blev fremhævet, da Danmarks Evalueringsinstitut i august 2015 udgav rapporten ’Ledelse tæt på undervisning og læring’. Her blev Sophienborgskolen udvalgt som en af fire eksemplariske skoler.

Læs også: Kig eleven over skulderen og skriv ned

BAGSIDEN AF MÅL-MEDALJEN

I de mindste klasser gennemfører man på skolen tests både efterår og forår for at følge elevernes udvikling. Men ifølge Annette Otto og Jon Dinsen er der også ulemper ved, at man i dag arbejder så intensivt med læringsmål.

"Der er en bagside af mål-medaljen, for nogle børn føler sig pressede. Vi har haft børn i 4. klasse, som får deciderede angstanfald før de nationale tests. Det oplevede vi før i tiden kun med de ældste elever," fortæller Annette Otto.

For at imødekomme den problematik er en specialpædagog på Sophienborgskolen på kursus i Cool Kids-programmet, der hjælper børn med angst. Men Annette Otto og Jon Dinsen peger også på, at man forsøger at undgå, at eleverne bliver pressede, ved at have fokus på, at der skal være tid til at have det sjovt og plads til mange forskellige typer evner. Nogle gange skal de faglige forventninger sænkes lidt i en klasse, så noget andet kan få plads.

Hun og Jon Dinsen understreger, at det allervigtigste i forhold til arbejdet med læringsmål og data er, at medarbejderne på skolen er motiverede for det.

"Det giver ingen mening, hvis medarbejderne ikke er med. De skal rigtig mange ting på én gang, og vi skal som ledelse være et værn mod kravene udefra og dosere arbejdet med læringsmål og data. Der ligger en kæmpe ledelsesopgave i at navigere i det pres."