I Ishøj er vellykket skoleledelse ikke et soloridt

Derfor deltager ikke bare skoleledelserne i Ishøj Kommune – men også konsulenter og chef fra Center for Dagtilbud og Skoler – i et modulopbyggede lederudviklingsforløb om fremtidens skoleledelse.

Vi har valgt at alle skolekonsulenter og jeg selv deltager i lederudviklingsforløbet, som UCC har udviklet i samarbejde med Ishøj Kommune," fortæller centerchef Susanne Poulsen og forklarer: "Det er en fælles kommunal opgave at løfte folkeskolereformen, og vi tror på, at det styrker elevernes læring, når en målstyret og læringscentreret ledelse er gennemgående for hele organisationen."

Læs også: Ledelsens primære fokus skal være elevernes læring

I lederudviklingsforløbet klædes både skoler og forvaltning på til at arbejde strategisk med skoleledelse, der tager udgangspunkt i elevernes læring og hvor skoleledelse har fokus på og understøtter lærere og pædagogers facilitering af elevernes læring.

"Vi bliver stadigt dygtigere til at indsamle både kvalitative og kvantitative data, der kan vise os, om vi er på vej i den rigtige retning. Hvor langt er vi nået og hvad er vores næste skridt for at nå målet? Vi har fokus på elevernes progression og søger efter de bedste redskaber til at analysere om eleverne flytter sig i positiv retning," siger centerchef Susanne Poulsen og konstaterer, at målstyret og læringscentreret ledelse også betyder, at forvaltningen kommer endnu tættere på praksis.

"Elevernes læring og trivsel skal altid være i centrum – vores resurser skal bruges til aktiviteter, der har positiv effekt på elevernes læring, trivsel og udvikling. Øverst er folkeskolereformens tre overordnede mål, og i tilknytning hertil er der så de kommunale skolepolitiske delmål. Der er ingen enkel opskrift, og vi er endnu ikke verdensmestre i skolereformen. Men vi samarbejder, videndeler og er rigtig godt på vej og jeg er imponeret over skolernes indsats og arbejde med skolereformen."

Læs også: Nu prioriterer vi få udvalgte indsatser

UCC UDVIKLER ISHØJS SKOLELEDERE

  • UCC har netop gennemført et lederudviklingsforløb i Ishøj Kommune med fokus på fremtidens lederrolle på skoleområdet.
  • Alle ledere og chefer på skoleområdet har deltaget i forløbet, da det – alt andet lige – styrker elevernes læring, når hele organisationen har et skarpt læringsfokus.
  • Forløbet har været bygget op om fem temadage, hvor lederne har fået den nyeste evidensbaserede viden om læring og skoleledelse. Mellem undervisningsgangene har de arbejdet med udfordringer i egen praksis, som deltagerne har belyst ved brug af data, ligesom de har arbejdet med at fastsætte læringsbaserede mål.
  • Skolelederne har undervejs indsamlet data på skolerne, som de har analyseret og besluttet indsatser ud fra. Data har i den forbindelse både været testresultater og karakterer – og kvalitative data som observationer af team og noter fra undervisningsobservationer etc.
  • Chefkonsulent Anita Monnerup Pedersen og lektor Hanne Marcher var UCC’s tovholdere på forløbet i Ishøj, der blev afsluttet den 9. december.
  • Forløbet er finansieret af Undervisningsministeriets satspulje inden for området: Ledelse af videns- og resultatbaseret udvikling af skolens undervisning
Kilde: UCC, chefkonsulent Anita Monnerup Pedersen

Susanne Poulsen, centerchef