Hvordan en iPad kan starte nye venskaber

Bording Børnehave har deltaget i forskningsprojektet om betydningen af digitale redskaber i daginstitutioner. Her har pædagogerne set flere eksempler på at brug af iPad har styrket børnenes relationer.

Simone hikster af latter hele vejen gennem et digitalt dukketeater, som hun har skabt på iPad sammen med Klara. Både dukketeater og lyd er blevet fanget af optagefunktionen, samtidig med at Simone og Klara på fem år har pjattet med dukketeater-appen. På optagelserne er det ikke til at høre, at Simone er en lidt forsigtig pige. Hun manglede relationer på sin egen årgang. Legede meget med en pige, som var et år yngre. Men Simone skal begynde i skole til sommer, og det skal hendes bedste ven ikke.

Læs også:  Den digitale daginstitution kræver sin pædagog

Bording Børnehave, som Simone går i, har sammen med forskere fra UCC udviklet cases som en del af et forskningsprojekt, som skulle se nærmere på, hvad digitale teknologier kan betyde for fællesskaber i daginstitutioner. Majbrit Sørensen er en af de pædagoger, som har været involveret i projektet.

"Vi ville gerne lære børnene om teknologier, men også have det sociale aspekt med. Vi har haft fokus på begge dele, men det sociale har været vores hovedfokus," fortæller hun.

Daginstitutionen har gennem det sidste halve år arbejdet med tre cases, hvor pædagogerne ved hjælp af iPads har styrket de sociale relationer for nogle af de børn, som har haft brug for det.

For eksempel Simone. Hvordan skulle pædagogerne hjælpe hende med at få venner på sin egen årgang, som hun skal følges med i skole? I en periode lod de Simone og Klara lege med en dukketeater-app alene i et rum sammen med en voksen. Klara har stærke relationer i gruppen. Efter sådan en stund, hvor Simone og Klara sammen har leet sig igennem et dukkespil, leger de to piger også godt sammen resten af dagen. Efterhånden har de stærke relationer til Klara hjulpet Simone med at få fodfæste i skolegruppen, fortæller Majbrit Sørensen.

"Vi har lige evalueret på det, og vi kan i hvert fald sige, at det har flyttet noget. Vi kan ikke sige, at det alene er det her projekt, som har gjort det. Men det har flyttet sig, ved at vi har haft fokus på det," siger hun.

Læs også: "Vi kan selv finde ud af det herfra"

WOW-FAKTOR

IPaden har fungeret som et fælles tredje, som de to piger har kunnet mødes om, og som har været med til at styrke Simone i sine andre relationer. Og det betyder noget, at det fælles tredje ikke var et spil eller en leg uden digitale redskaber, mener Majbrit Sørensen. It har en særlig tiltrækningskraft, som andre spil eller lege ikke kan hamle op med. En tiltrækningskraft, som kan virke forstyrrende, når børn hele tiden vil spille på iPad, men som pædagogerne har brugt til noget positivt.

"Der er en eller anden wow-faktor over it, der gør, at det bare er spændende, og man gerne vil være med. Og så har vi prøvet på forskellige måder at udnytte det," siger hun.

Pædagogerne har arbejdet med en model, så de helt konkret ved, hvad deres mål er og hvilke tegn, de vil se efter hos børnene, for at vide om de har nået målene. Også et par drenge, som ofte kom i konflikter, fordi de manglede noget at gå op i, er blevet styrket med en iPad. Udstyret med en iPad fandt de på helt nye lege. De brød de pædagogiske rammer, som blev sat op – de skulle filme en leg – og udforskede iPadens muligheder ved at filme hinanden og lave nye lege ud af det. Og en pige, som ikke havde nogen at lege med i institutionen, blev gjort til superbruger i et bestemt fotoprogram. Når de andre børn har spurgt om hjælp til programmet, har de voksne sagt, at de skulle spørge superbrugeren.

"Man vokser jo, hvis man får lov til at få den position, at man skal lære andre noget. På ture ud af huset var det hende, der havde iPaden. Der var kæmpestatus i at få lov til at sidde ved siden af hende. Det virkede rigtig godt for hende, " fortæller Majbrit Sørensen.

En virkning, som holder ved.

"Man kan se, hvordan hun er vokset siden. Jeg kan bare se, at hendes selvtillid er større," konstatererMajbrit Sørensen.

Læs også: Det digitale dirker motivationen op

I Bording Børnehave må børnene løbe rundt med iPad’en både ude og inde. Det er legetøj på linje med klæde-ud-tøj. Men der er styr på, hvilke apps børnene har adgang til.

LÅSTE SPIL OG KREATIVE APPS

iPaden står altid fremme i institutionen til fri leg. Børnene må løbe rundt med den inde og ude. Det er et legetøj på linje med dukker og klæd-ud-tøj. Men der er styr på, hvilke apps børnene har mulighed for at bruge. Majbrit Sørensen har som et af de tre medlemmer af en nørdgruppe, der er nedsat i institutionen, været alle spil og hver en funktion i alle apps igennem. Gruppen har valgt appsene ud fra deres pædagogiske muligheder. Det betyder blandt andet, at der højst må være 12 spilleapps, som generelt begrænser børnene ved deres få muligheder. På den anden side er der apps, som børnene kan være kreative med. For eksempel apps, hvor de kan lave fotocollager eller optage video og se dem baglæns.

"Vi har begge typer apps, men når børnene bruger det som legetøj, er det som regel spil, de spiller," fortæller hun.

Når de voksne sætter noget i gang, er det andre apps, som kommer i spil. Selv om børnene hele tiden kan tage iPaden fra hylden, stimler ti børn hurtigt sammen om Majbrit Sørensen, da hun spørger, om nogen vil med på skattejagt ude på den regnvåde legeplads. Majbrit Sørensen har lavet QR-koder til billeder fra forskellige steder på legepladsen. Børnene må have de våde luffer af, når de på skift skal skanne en QR-kode . Så snart billedet viser sig på skærmen, styrter alle børnene hen til den næste post.

Læs også: Et klasseværelse fra fremtiden

"Vi er på skattejagt," råber de ivrigt til de andre børn, de passerer.

Og næste barn får lov at skanne en QR-kode.

"Vi lægger meget vægt på i skattejagten, at de skiftes, og det med at tilsidesætte sig selv er et stort pædagogisk mål. Og så er det for rigtig mange meget godt at have krop og bevægelse med. Igen er iPaden bare et middel til at nå målet," understreger Majbrit Sørensen.