Et klasseværelse fra fremtiden

Tiden er løbet fra tavleundervisning og læreres kedelige enetaler. Børn skal i fremtiden selv producere viden, og læring skal være en kreativ og skabende proces. UCC eksperimenterer med fremtidens klasseværelse i Future Classroom Lab.

Selv fra den modsatte ende af gangen kan man høre lyden af elektroniske bip og børn, der har travlt med at prøve teknologisk udstyr af. I dag har Lasse Remmer og hans team af it-didaktiske konsulenter besøg af et hold folkeskoleelever i teamets nye lokaler. De kalder det Future Classroom Lab.

Læs også: Det digitale dirker motivationen op

Holdet bag Future Classroom er netop flyttet ind og har kun lige nået at få pakket møbler og en nærmest uoverskuelig mængde teknologiske dimser ud. Men de er dog blevet klar til at tage imod dagens gæster, som er to 6. klasser fra Solvangskolen i Farum.

Future Classroom er for det første en betegnelse for et nyt tankesæt. Kort fortalt handler konceptet om at gentænke samspillet mellem klasselokalers indretning og den måde, elever undervises på. Men Future Classroom er også et fysisk rum. Eller rettere sagt to lokaler adskilt af en gang. I det ene lokale bugner vægge, reoler og hylder af 3d-printere, ledninger og sammenkoblingselementer. I det andet er der masser af fri gulvplads. Det giver rum til, at lokalet kan indrettes på et utal af måder.

Læs også: "Vi kan selv finde ud af det herfra"

Ifølge Lasse Remmer skal Future Classroom være en forsøgsstation, hvor UCC vil inspirere elever, lærere og pædagoger til at få mere procesarbejde og problemstillinger fra virkeligheden og hverdagen ind i skolearbejdet. Og samtidig inspirere til at indarbejde nye koncepter som læringszoner og mere teknologi ind i undervisningen.

"Vores opgave med Future Classroom er bl.a. at skabe en manual for, hvordan teknologi, lokaler og undervisning bedst kommer til at spille sammen" fortæller han til UCC magasin, som er på besøg.

Der findes mange tidligere eksempler på at indføre mere teknologi i klasselokalerne i Danmark, men Lasse Remmer påpeger, at succesraten ikke har været høj.

"Mange skoler og institutioner er jo blevet pumpet fuld af elektronik, men der mangler endnu et system, der oversætter for lærerne, hvad teknologien kan bruges til i undervisningen. Hvad er fx det gode ved en iPad? Hvad kan den bidrage med, og hvad er dens begrænsninger?"

Idéen bag Future Classroom kan bl.a. spores tilbage til et forskningsprojekt, hvor en række forskere har formuleret, hvad skoleelevers essentielle kompetencer skal være i det 21. århundrede. De er kommet frem til, at kommunikation, samarbejde, innovation, it og læring, vidensdeling og selvevaluering er kernekompetencerne i vores tid. Derfor er netop disse kompetencer omdrejningspunktet for mange af aktiviteterne i Future Classroom.

Læs også: Lærernetværk rykker

Elektroniske dimser er der nok af i Future Classroom Lab. Væggen (herover) er en buffet af materialer fra firmaet littleBits, og hver kasse indeholder forskellige dioder, ledninger og andre dele, som kan sættes sammen i elektroniske kredsløb. Eleverne fra Solvangskolen skulle til sidst på dagen fortælle deres klassekamerater, hvad deres opfindelser kunne bruges til i det nye klasseværelse.

ELEVER OPFINDER LYDMÅLER

Klassen fra Solvangskolen er denne fredag kommet på besøg med en helt reel problemstilling i skoletasken. De skal have et nyt klasseværelse, og det skal de selv være med til at indrette. Og hvordan gør man så det? Jo, for Lasse Remmer og hans kollegaer er det ganske klart – der skal innoveres.

Eleverne fra Solvangskolen skal derfor igennem en proces, hvor de i mindre hold skal komme med forskellige bud på, hvordan lokalet kan indrettes. Når dagen er omme, er målet, at de har samlet en masse idéer til, hvordan deres eget Future Classroom kunne se ud.

I lokalet med elektronikken er det meste af en væg fyldt med kasser og materiale fra producenten littleBits. De små komponenter kan kombineres på mange forskellige måder. På den måde kan de sættes sammen til at tjene lige netop det formål, eleverne måtte have brug for. Nogle komponenter kan frembringe lyde, andre får små lamper til at lyse.

Omkring et bord står en gruppe piger og lægger sidste hånd på deres idé. Sammen er de kommet frem til, at man kan lave en elektronisk lydmåler. Hver gang lydniveauet i klassen kommer over et vist niveau, tæller et display på deres opfindelse op fra nul til ti.

"Når den når op på ti, kunne reglen være, at den, som fik tallet op på ti, skulle give flødeboller" vurderer pigerne.

TEKNOLOGI SKAL GIVE MERVÆRDI

Når Lasse Remmer skal holde styr på tiden, skeler han imod sit Apple Watch på håndleddet. Og han vender ofte tilbage til ordet teknologi, når han taler om fremtidens klasselokale.

Han frygter dog ikke, at teknologi kommer til at fylde for meget i fremtidens skole.

"Teknologi skal kun kobles på undervisningen, hvor det giver en merværdi. Det vigtigste er, at elever selv definerer, hvad deres løsning skal være. De skal selv styre processen. Lærerens job bliver at give en retning for eleverne og stille materialer til rådighed. Det kan være bøger, elastikker eller en hjemmeside for den sags skyld".

Ifølge Lasse Remmer giver det flere muligheder for eleverne for at løse opgaver på deres egne præmisser. For i fremtiden handler det om at tilgodese en meget bredere palet af elevernes kompetencer. Hvis en elev derfor ikke umiddelbart har lyst til at løse problemer med teknologi, skal der også være plads til det. Derfor er det ikke enten eller, understeger han.

"Det skal være et supplement. Der er et kæmpe differentieringspotentiale i det her, som man ikke kan få i spil i hverdagen nu. Vi oplever bl.a., at de digitale muligheder viser sider af eleverne, lærerne ikke har set tidligere."

Læs også: Hvordan en ipad kan starte nye venskaber

FUTURE CLASSROOM

Future Classroom er et EU-projekt, som udvikler inspirerende læringsmiljøer. Målet er at gentænke den rolle, pædagogik, teknologi og design har i de europæiske klasseværelser. Metoden er bl.a. forskellige læringszoner og fokus på fremtidens kompetenceefterspørgsel.

CFU er Udpeget af Styrelsen for It og Læring under Undervisningsministeriet til at varetage arbejdet med den danske del af Future Classroom Lab. Arbejdet skal bl.a. munde ud i en række lærervejledninger til, hvordan bestemte typer teknologi bedst muligt anvendes i den daglige undervisning

POOLBORD OG PLAYSTATION

"Velkommen til Solvangskolen" står der på tavlen i lokalet på den anden side af gangen. Her er de små teknologiske dimser skiftet ud med en storskræm og hardware af en lignende håndgribelig størrelse. Lokalet er delt op i to afdelinger adskilt af en række lyddæmpende rumdelere.

På hver side af rumdelerne er et hold elever i gang med tape, post-it-sedler og andre rekvisitter. De skitserer på gulvet, hvor i klassen der skal være plads til fx poolbord og trampoliner.

Andreas Binggelli er også pædagogisk-didaktisk it-konsulent og kollega til Lasse Remmer. Andreas Binggelli faciliteter innovationsprocessen for et hold af dagens gæster. Han påpeger, at innovation skal læres over længere tid. Med kun et par timers eksponering for mulighederne i Future Classroom har nogle af eleverne lidt svært ved at fokusere på andet end muligheden for at få en PlayStation i klassen.

"Det er særligt drengene, som bliver meget begejstrede for al elektronikken," fortæller han.

"Men fra slet ikke at have begreb om, hvordan man innoverer på en idé, til nu at stå med et færdigt produkt, mener jeg, at de er kommet langt," uddyber Andreas Binggelli.

Det rige udbud af nye, spændende elektroniske dimser og dutter rummer da også en udfordring. De har nemlig en umiddelbar appel til de teknologiinteresserede elever. Men ifølge Lasse Remmer er det også en del af øvelsen.

"Vi skal give vores elever et beredskab til at vurdere, hvilke typer redskaber der bedst kan løse en opgave" siger Lasse Remmer.

Gruppe efter gruppe viser eleverne deres forskellige innovationsidéer frem for hinanden. Blandt drengene nikkes der anerkendende til udsigten af et poolbord, PlayStation og trampolin i deres nye klasselokale.

LASSE REMMER

Lead Ambassador for Future Classroom Lab Denmark og pædagogisk-didaktisk it-konsulent I CFU − Center for undervisningsmidler. Han er uddannet lærer og har haft virke i folkeskolen i 15 år, inden han blev konsulent i CFU i 2014.

Kontakt

lrem@ucc.dk eller 4189 8682