Didaktisk vejviser: ”Jeg skal vise vejen ved at gå forrest i min egen klasse”

250 lærere fra København og Frederiksberg skal uddannes som didaktiske vejvisere i løbet af de næste år. De skal styrke deres kolleger i retning af mere synlig læring på skolerne.

Et par elever slænger sig i nogle sækkepuder. Andre sidder på et stort blåt tæppe foran smartboardet og lytter. Deres klasselærer, Josefine Eiby, vifter med et papir, som alle har fået udleveret. På papiret står fem læringsmål for det projektarbejde, de er i gang med. Det kan fx være: ‘Jeg kan tjekke, hvem der står bag en hjemmeside’, eller ‘Jeg kan lave en problemformulering ud fra fire typer spørgsmål’.

Ud for hvert mål er tegnet et termometer, som eleverne skal udfylde alt efter, hvordan det går med at nå de enkelte mål. Der er ikke et facit. Men en opfordring til eleverne om at visualisere deres fremskridt, fortæller Josefine Eiby, der er lærer på Øster Farimagsgades Skole på Østerbro.

"Meningen er, at termometeret skal få dem til at reflektere over, hvad de har lært," siger hun.

Hun er en ud af de godt 250 lærere fra skoler på Frederiksberg og i København, som i løbet af de næste to år skal uddannes som didaktiske vejvisere gennem projektet ‘Læring der ses’.

Deltagerne lærer at sætte tydelige læringsmål, arbejde med feedback, tegn på læring og evaluering i deres egen undervisning. Idéen med de didaktiske vejvisere er, at de skal sætte gang i en større bevægelse på skolerne mod mere synlig læring, forklarer UCC-lektor Dorte Østergren-Olsen, der uddanner de nye vejvisere. Derfor har projektet også som mål at ruste vejviserne til at fungere som sparringspartnere i synlig læring for deres kolleger, når de planlægger og gennemfører undervisning.

Læs også: Lærernetværk rykker

FOKUS PÅ ELEVERNES FREMSKRIDT

Dorte Østergren-Olsen mener, der er et stort behov blandt lærerne for at få gjort synlig læring mere konkret og håndterbar.

"De fleste mener, at de allerede er i gang med synlig læring. Men mange har svært ved at forklare, hvad det egentlig er, de gør," siger hun.

Hun understreger, at de nye vejvisere ikke skal sætte gang i en revolution. Det er små, men vigtige ændringer, der skal til. Det handler blandt andet om, at lærerne skal flytte fokus fra, hvad de underviser i, og over på, hvad eleverne lærer.

"Undersøgelser viser, at lærerne skal have et bedre blik for elever-nes reelle fremskridt og ikke kun fokusere på, hvad deres undervisning indeholder," siger hun.

For Josefine Eiby er der en god pointe i, at det hedder ’vejviser’. For det er netop den rolle, hun mener, hun bedst kan skabe resultater med.

"Det nytter ikke noget, hvis jeg kommer og fortæller mine kolleger, hvad de skal gøre. Jeg skal vise vejen ved at gå forrest i min egen klasse," siger hun og giver et eksempel: For et års tid siden indkøbte hun et ‘læringstæppe’ til sin klasse. Et stort, blåt et med et verdenskort, som ligger foran smartboardet. Her kan hun give eleverne en kort instruktion i, hvad dagens læringsmål er, og hvad de skal nå i løbet af lektionen. I dag har seks andre klasser på skolen også købt et læringstæppe, fordi de blev inspireret af idéen.

"Jeg tror, det er den bedste måde at gribe det an på. Vi skal gøre de andre lærere nysgerrige på, hvordan vi arbejder, og på den måde sætte en udvikling i gang. Hvis vi siger, at de skal gøre det på bestemte måder, går de i baglås. Og det vil også dræbe motivationen hos dem, som allerede er i gang med synlig læring, hvis vi belærer dem om, hvordan det skal se ud," forklarer hun.

Læs også: Ny læringsform skaber innovative elever

HVAD ER SYNLIG LÆRING?

  • Begrebet kommer fra den newzealandske forsker John Hattie, der har undersøgt, hvilke faktorer der bidrager mest til at forbedre elevernes præstationer.
  • Han peger bl.a. på, at læringsmål for undervisningen skal være tydelige for både eleven og læreren.
  • Det er også afgørende med feedback, hvor eleven får synliggjort sit niveau og de næste trin for at nå målet.

TRE HOVEDER TÆNKER BEDRE

Projektet, som er sponseret af A.P. Møllerfonden og koster godt 15 mio. kr., foregår i et samarbejde mellem UCC og Metropol. Hver af de 81 folkeskoler i København og på Frederiksberg har tre lærere fra mellemtrinnet med på kurset. Ifølge Josefine Eiby er en af styrkerne, at hun har to andre vejvisere at samarbejde og udvikle idéer med.

"Tre hoveder tænker bedre end ét. Vi kan bruge hinanden i den daglige sparring, men også i forhold til at sætte større projekter op," siger hun.

I november holdt tremandsteamet den første af en række møder for lærerne på de enkelte klassetrin. Lærerne fra 4. klassetrin blev forinden bedt om at lave en aktivitet i deres undervisning, som havde med synlig læring at gøre. Mødet blev brugt som afsæt for at diskutere, hvordan det var gået.

"Det var en kæmpe succes. Der kom utroligt mange pointer frem, der både viste, hvor forskelligt man arbejder, men også gjorde lærerne klogere på, hvordan man kan gribe det an," fortæller Josefine Eiby.

Mens vejviserne altså er en vigtig katalysator for at få sat skub i processen, fremhæver Dorte Østergren Olsen, at ledelsen på skolerne også er en afgørende brik. Derfor deltager en leder fra hver af skolerne i projekt ‘Læring der ses’. En stor fordel mener lektoren.

"Det er ikke så tit, at man både har lærere og ledelse med. Lederne kan bidrage med at skabe legitimitet omkring den synlige læring. Og det er næsten det vigtigste for, at der kommer til at ske noget," siger hun. Og Josefine Eiby er enig: "Det er en kæmpe gave, når ens ledelse kender de vigtige buzzwords og strømninger og forstår, hvad det er, vi arbejder med," siger hun.

DORTE ØSTERGREN-OLSEN

Cand.pæd. i didaktik, lektor og projektkonsulent på UCC

Arbejder med videreuddannelse og professionsudvikling

Står for uddannelsen af didak-tiske vejvisere på Frederiksberg og i København

Kontakt

doo@ucc.dk eller 4189 7382