Leder: Børns læring i centrum

FOLKESKOLEN skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Med folkeskolereformens ambition er elevernes læring for alvor kommet i centrum.

OG arbejdet med læringsmålsorienteret undervisning og synlig læring har bredt sig som en steppebrand fra ministerium til de kommunale forvaltninger og ud på skolerne. Også på dagtilbudsområdet er der massivt fokus på læring.

DEBATTEN giver nogle gange indtryk af, at arbejdet med målstyring og synlig læring er et enten-eller: Enten et konstruktivt redskab eller et dannelsesforladt målhelvede. Det samme gælder den ofte polariserede debat om leg eller læring i vuggestuer og børnehaver.

Læs også: Ledelsens primære fokus skal være elevernes læring

MEN at arbejde med læring på blå stue, at bruge læringsmål i sin undervisning i 4.b eller at inddrage tests, målinger og data i sin skoleledelse er ikke et spørgsmål om skal eller skal ikke. Det er et spørgsmål om at bruge de redskaber, der er, til at kvalificere og udvikle praksis og sikre det enkelte barns livsduelighed. Og lærere, pædagoger og ledere skal naturligvis selv være med til at gøre det på den professionelle måde, der giver bedst mening i hverdagen. Det ved vi i UCC, hvor vi ofte er med til at kvalificere arbejdet med mål og læring i både skoler og dagtilbud.

Vi ved også, at skoleledelse har en direkte effekt på elevernes læring. Med skolereformen er forventningen, at skolelederne i højere grad bedriver faglig, pædagogisk ledelse tættere på læreres og elevers læreprocesser. Samtidig stiger kravene til skoleledere og dagtilbudsledere om dokumentation og indrapporteringer.

Læs også: Tag magten over data i skolen

I ARTIKLEN på s. 16 efterlyser skoleledernes formand Claus Hjortdal, at også forvaltningerne får et primært fokus på elevernes læring. Det er helt afgørende for implementeringen af skolereformens mange ambitioner, at skoleledelserne har de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, det fornødne handlerum og opbakning til at udfolde reformen.

Om Laust Joen Jakobsen