Rustet til arbejdet som pædagog

I foråret 2015 gennemførte UCC en dimittendundersøgelse på pædagoguddannelsen. Undersøgelsen viser, at de fleste nyuddannede pædagoger hurtigt får et relevant job og at de føler sig rustet til arbejdet som pædagog.

GENERELT vurderer pædagoger, et til fire år efter de har afsluttet pædagoguddannelsen, at de har erhvervet sig de relevante pædagogfaglige kompetencer til at varetage jobbet som pædagog. De kan fx forholde sig reflekterende i arbejdet, handle i hverdagen ud fra teorier og metoder og indgå i professionelle relationer med de børn og voksne, de arbejder med. Det viser den nyeste dimittendundersøgelse fra UCC’s pædagoguddannelse, hvor cirka 800 dimittender har deltaget.

Læs også: Pædagoger bliver uddannet til arbejdet i skolen

DE FLESTE FÅR HURTIGT RELEVANT JOB

Til gengæld føler de nye pædagoger i undersøgelsen sig mindre klædt på til at anvende it i arbejdet generelt og til at samarbejde med forældre. Størsteparten af de dimittender, der har deltaget i undersøgelsen, er i arbejde inden for det pædagogfaglige område - lidt over halvdelen inden for dagtilbudsområdet og en fjerdedel inden for skole- og fritidsområdet. De fleste arbejder fuldtid og er ansat i den kommunale sektor. Størstedelen har fået job inden for et halvt år, efter de færdiggjorde deres uddannelse, og en stor del af dem allerede inden de afsluttede uddannelsen.

Læs også: Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

Inklusion: Ressourcer følger ikke med

EN NY redegørelse for folkeskolen 2014-2015 viser, at pengene ikke følger med, når børn med specielle behov skal inkluderes. "Især lærere og pædagoger samt en del forældre oplever ikke, at der er fulgt ressourcer nok med," skriver Undervisningsministeriet. De store forskelle i kommunernes økonomiske prioritering, bekymrer BUPL-formand Elisa Bergmann: "Det er ikke rimeligt, at postnummeret skal afgøre, om børn får den hjælp og pædagogiske støtte, der har brug for," siger hun.

Kilde: Børn & Unge 15, 24. september 2015