Pædagoger er medforskere

Pædagoger i Uvelse Børnehuse er medforskere i et projekt. Målet er at undersøge, hvordan læringsmiljøer i dagtilbud skal skrues sammen for at inkludere alle børn og gøre dem aktivt deltagende.

PERSONALET i Uvelse Børnehuse har nok at se til. Sideløbende med kompetenceudviklingsforløbet "De bedste betingelser for alle børn" er to af institutionens stuer med i forskningsprojektet "Læring for Alle", der har som udgangspunkt, at læring finder sted, når børnene deltager, er aktive og i samspil med andre.

Læs også: Mission: Deltagelse for alle

Pædagogerne Pernille Hecht og Tina Holte Frederiksen oplever begge at have begge fået en dybere forståelse af begrebet inklusion.

I projektet arbejder pædagogerne tæt sammen med forskere fra UCC, og det har givet et nyt blik for inklusion, vurderer Pernille Hecht, pædagog på en af de to stuer, der indgår i projektet:

- Det er svært at skabe en aktivitet, som alle børn deltager i og lærer af, og det har givet mig bedre overblik, at forskerne ser på os, når vi arbejder med børnegruppen, og bagefter fortæller, hvad de ser.

Læs også: Inklusion i tal

Hun og hendes kollegaer på stuen arbejder sammen med forskere fra UCC på at tilrettelægge og gennemføre aktionslæringsforløb om krop og bevægelse på en sådan måde, at flest mulig børn deltager aktivt. Sideløbende arbejder institutionens førskolegruppe med skoleforberedende aktionslæringsforløb, der skaber aktiv deltagelse.

Undervejs observerer medarbejderne på de to stuer hinanden og bliver også observeret af forskere fra UCC. Efter hvert aktionslæringsforløb skal medarbejderne skrive deres observationer ned, og de mødes jævnligt med forskerne fra UCC til fælles refleksion. Børnene kommer også til orde med deres ønsker til forandring. De tager billeder af, hvad de godt kan lide, og hvad de ikke kan lide, og der er særlige værksteder, hvor pædagoger og forskere sammen samler og bearbejder børnenes input.

OM "DE BEDSTE BETINGELSER FOR ALLE BØRN"

Projekt i samarbejde mellem Hillerød Kommune og UCC. Undersøger, hvordan læringsmiljøer i dagtilbud skal skrues sammen for at inkludere alle børn og gøre dem aktivt deltagende.

Fra januar 2014 til 2016 skal alle pædagoger igennem et ugekursus, der bl.a. rummer aktionslæringsforløb.

I alt drejer det sig om 25-30 ugeforløb.

Læs også: Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

NYT VÆRKTØJ

UCC-forskerne arbejder på at udvikle et refleksionsværktøj. Værktøjet hjælper pædagoger med at iagttage, reflektere over og måle læringsmiljøerne ved hjælp af skemaer, som kobler sig til de danske læreplanstemaer, hvor professionelle observerer børnene og i samarbejde med forskerne finder ud af hvilke forandringer, de skal iværksætte.

Metoden indebærer, at medarbejderne i praksis er medforskere på forskningsprojektet, fortæller Sharmila Holmstrøm, projektleder og udviklingskonsulent ved Videreuddannelsen i UCC.

"At skabe fællesskaber, der understøtter deltagelse og dermed læring, er mere end en arbejdsform, det er et nyt børnesyn, som medarbejderne i projektet er med til at indarbejde. De foreløbige resultater viser, at læringen bedst finder sted, når pædagogerne følger børnenes interesser og har en legende tilgang til læring og den fornødne tid til også at reflektere over, hvordan de sikrer det," siger hun.