Pædagoger bliver uddannet til arbejdet i skolen

Skolereformen har givet pædagogerne nye opgaver i skolen. Men hvordan kommer deres faglighed i spil i klasseværelset? I Høje Taastrup Kommune får SFO- og klubpædagoger hjælp af en skræddersyet videreuddannelse.

PÆDAGOGER i SFO’er, fritids- og ungdomsklubber er glade for de nye opgaver, de har fået i skolen med skolereformen. Men klasseværelset er nyt land, og pædagogerne savner at blive klædt på til at betræde det. Det har man konstateret i Høje Taastrup Kommunes SFO’er, fritids- og ungdomsklubber, fortæller Jette Bælum. Hun er pædagogisk konsulent for børne- og ungeområdet i kommunen.

"Vi har mærket et stort behov for videreuddannelse. Mange pædagoger var frustrerede og følte sig på bar bund i forhold til arbejdet i skolen. Med dette kursus vil vi give dem nogle værktøjer for at sikre, at de ikke bare bliver en anden type lærere i skolen. Pædagogerne skal bruge deres egne – meget vigtige – faglige kompetencer, fx til at inkludere alle børn i klassefællesskabet. Og pædagogerne skal kunne gøre det med rank ryg og styr på tingene," siger Jette Bælum.

Læs også: Læringsvejledere: Tal didaktik over kaffen

FÆLLESSKAB GIVER DEN BEDSTE LÆRING

Lektor Rasmus Anker Bendtsen, der er udviklingskoordinator hos UCC, og kollegaen lektor Tom Ritchie står bag det nye kompetenceudviklingsforløb, som er skabt i tæt dialog med Høje Taastrup Kommune. Begge underviser selv på kurset. Det varer to måneder og rummer en vekslen mellem teori og praktiske øvelser.

"Vi fokuserer på, hvilke aktiviteter der bliver mulige i netop de situationer, hvor pædagogerne er sammen med børnene i skolen. Og vi giver idéer til, hvordan pædagogerne kan sætte børnene i gang med at lære på en både meget aktiv og meget struktureret måde," siger Rasmus Anker Bendtsen.

På kurset får deltagerne nemlig bl.a. kendskab til en undervisningsform kaldet "cooperative learning." Den går kort fortalt ud på, at elever lærer og trives bedst, når de selv er aktive i undervisningen i små grupper på fx to eller fire børn – når de vel at mærke arbejder efter helt bestemte regler og strukturer for samarbejdet.

Læs også: Pædagoger er medforskere

Fire facts om uddannelsen

HVAD:

Et 32 timers kompetenceudviklingsforløb for SFO- og klubpædagoger i Høje Taastrup Kommune. Pædagogerne bliver undervist i inkluderende og anerkendende klasseledelse og i didaktik i et pædagogisk perspektiv.

HVEM

Et hold på 25 pædagoger har i foråret 2015 gennemført forløbet, og to hold på i alt 50 pædagoger er i gang. De afslutter kurset sidst i oktober 2015.

HVORFOR:

Målet er, at pædagogerne bliver mere bevidste om deres egen pædagogfaglighed, så de kan kommunikere den til lærerkolleger i skolen. Samtidig bliver pædagogerne i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere konkrete læringsforløb for eleverne – fx i skolens understøttende undervisning.

HVORDAN:

Seks undervisningsdage fordelt over to måneder. Mellem kursusdagene afprøver deltagerne deres nye idéer og metoder i praksis på jobbet.

Hvis du er interesseret i videreuddannelse for pædagoger i skolen

Kontakt Rasmus Anker Bendtsen

rab@ucc.dk eller 4189 8173