Mission: Deltagelse for alle

Hvordan skaber lærere og pædagoger de rammer, som får alle elever med? Langebjergskolen i Humlebæk er en af de skoler, hvor læringsvejledere stiller de spørgsmål, der hjælper refleksion og nye indsatser på vej. Kom med til en vejledning.

I små skåle står kager, bær og nødder fremme på det sorte linoleumsbord i et kontor på Langebjergskolen i Humlebæk. Læringsvejleder Jeanette Jordahn har printet et skema ud med tomme felter. Skemaet fungerer som en refleksionsguide for samtalen og kan munde ud i en handleplan.

Lærer Line Stampe har sat gang i flere tiltag og forandringer i sin klasse med baggrund i de handleplaner, som hun har lagt i samarbejde med læringsvejleder Jeanette Jordahn.

Line Stampe er lærer i en klasse med mange udfordringer. Igennem det sidste skoleår har lærerne i teamet med hjælp fra læringsvejlederen arbejdet med blandt andet klasserumsledelse. Nu har de så godt styr på de overordnede rammer, at de kan sætte mere fokus på arbejdet med at give de enkelte elever bedre mulighed for at deltage i undervisningen. Jakob mistrives og fylder meget i klassen, og vejledningen i dag skal derfor handle om, hvordan lærerne kan skabe rammer, som understøtter elevens positive adfærd.

Læs også: Læringsvejledere: Tal didaktik over kaffen

LÆRERENS ANSVAR

Udgangspunktet er, at ansvaret for inklusion og eksklusion ligger hos lærere og pædagoger. Under vejledningen er det Jeanette Jordahns job at holde det fokus og være behjælpelig med at skabe det nødvendige refleksive rum.

"Når man har en elev, som ikke trives, er det utrolig let at gå ind og sige: hvad er det, der er galt med ham? Men det hjælper ikke noget – om han får nok så mange diagnoser, så forandrer det ikke noget for ham. Derfor bliver vi nødt til at gå ind og kigge på den helhed, han færdes i – selvfølgelig med udgangspunkt i, at det er eleven, der er udfordret. Men han kan jo ikke få det bedre eller blive bedre til at trives, hvis vi ikke ændrer de omstændigheder, der er omkring ham," forklarer Jeanette Jordahn forud for vejledningen.

Hun lægger ud:

"Vil du prøve at indkredse problemstillingen? Hvad skal vi snakke om i forhold til Jakob?" opfordrer Jeanette Jordahn.

Sammen når lærer Line Stampe og vejlederen frem til, at Jakob ikke har mulighed for at være aktivt deltagende i alle lektioner, og at målet for de næste seks uger skal være, at han får deltagelsesmuligheder i alle lektioner.

Læs også: Prøv med en analysemodel

HVAD ER PÅ SPIL?

Det næste skridt handler om at få kortlagt omstændighederne.

"Er der nogen tidspunkter eller faktorer, der gør, Jakob ikke kan finde ud af at være en del af klassen, og hvad er det for nogle faktorer, der fastholder den adfærd?" spørger Jeanette Jordahn.

Line Stampe opridser, hvordan der er i klassen, når Jakob ikke kan deltage: Uro, manglende struktur, hans egne fastlåste billeder om, hvordan tingene skal foregå. Desuden påvirker det ham meget, at han er kvik, men rent fagligt er bagud, samtidig med at han gerne vil være lige som alle de andre og ikke vil have særregler.

"Når han fungerer, hvordan går det så?" spørger Jeanette Jordahn og vender dermed opmærksomheden mod alt det positive.

Et vigtigt skridt i processen, forklarer vejlederen:

"Undtagelserne er dem, vi arbejder videre med."

Line Stampe når frem til, at Jakobs relationer til lærerne spiller ind. Desuden kan Jakob arbejde under snart sagt hvilke som helst forhold, når han selv har fået en idé, som han kan arbejde ud fra.

"Det skal give mening for ham," opsummerer vejlederen og skribler ned i refleksionsplanen.

Læs også: Pædagoger bliver uddannet til arbejdet i skolen

HVAD SKAL DER SKE?

De når frem til en række tiltag, både nye og fortsættelse af nogle af dem, som de allerede har gang i. Fælles for dem er, at de er specifikt rettet mod Jakob.

"Hvordan skaber vi rum, så han føler sig som en integreret del af klassen? Vi skal gøre meget mere ud af de projekter, hvor der er fællesskabsfølelse," siger Jeanette Jordahn.

Læreren og vejlederen aftaler ud fra den hypotese, at hele lærerteamet skal lave en fælles indsats, for at der kommer den struktur, som gør, at Jakob får deltagelsesmuligheder i alle timer.

Tiden er ved at være gået.

"Hvor er vi henne nu?" spørger Jeanette Jordahn.

"Vi er rigtig mange steder," smiler Line Stampe, og de opsummerer sammen tiltagene.

TÆNKER PÅ EN ANDEN MÅDE

Line Stampe går fra vejledningen med hovedet fuldt af tanker. Vejledningen i dag er blot et skridt i en række af vejledninger og bygger oven på de vejledninger, som har handlet om klassen, siden hun overtog den for et års tid siden.

"Det kan som lærer være frustrerende, at de ting, man gør, ikke er gode nok for alle elever. Derfor har det været godt, at Jeanette har været med til gennem netop de spørgsmål, hun stiller, at få mig til at tænke på en helt anden måde. I starten er det svært at se, hvad det er, man gør forkert. I starten kunne jeg blive frustreret og tænke, at han måtte lære at opføre sig ordentligt. Men der ligger nogle ting bag, at eleven reagerer sådan. De spørgsmål, som Jeanette stiller, er med til at få mig til at reflektere noget mere – få sat nogle flere ord på problemstillingen. Og få gang i anden proces," forklarer Line Stampe.

RASMUS ANKER BENDTSEN

Lektor ved UCC Videreuddannelse

Han har stået for en række inklusionsprojekter i forskellige kommuner.

Kontakt

rab@ucc.dk eller 4189 8173