Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi taler mere om trivsel

Casper Nielsen er skolepædagog i 2. klasse på Ellebjerg Skole, hvor han og de to lærere i teamet har arbejdet med at skabe et mere inkluderende klassefællesskab.

"DA projektet gik i gang, var jeg ret ny på skolen, og det er mit første job som skolepædagog, så da jeg kom, var jeg ikke vant til at samarbejde med lærere, og jeg lagde mærke til, hvor meget tid i timerne der går med andre ting end undervisning. Der er på vores skole mange børn med sociale udfordringer, og at løse konflikter er virkelig en tidsrøver.

Læs også: Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

For skolepædagog Carsten Nielsen gav det større nærvær at arbejde frit og konkret med inklusion.

Fra arbejde på fritidshjem er jeg vant til at kunne tage urolige børn ud til en snak om, hvorfor de reagerer sådan, og om deres mere generelle trivsel. Det ville vi i teamet gerne overføre til klassen, så vi gennemførte trivselssamtaler med alle elever om, hvordan de ser sig selv i klassen, og om deres indbyrdes relationer. Bagefter har vi sammen med hver elev formuleret individuelle sociale mål. Zion skal eksempelvis øve sig i at tælle til ti, når han bliver vred, og Mads vil gerne blive bedre til at sige fra, når legen bliver for voldsom.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi brokkede os, blev hørt og udfordret

KORT OM PROJEKTET

 

Forskningsprojektet "Samarbejde på tværs - om inklusion i den danske folkeskole" har arbejdet med at skærpe blikket for professionernes egne ønsker til ’den gode skole’ gennem en række eksperimenter. Det er et aktionsforskningsprojekt, hvilket betyder, at det er via deltagerbaserede processer at ny viden opstår. Både skolens ledelse, pædagoger og lærere er deltagere i projektet. Ditte Tofteng er projektleder. Desuden deltager forsker og ph.d. Mette Bladt og fire videnmedarbejdere fra UCC.

Nogle børn har rykket sig meget, andre mindre. Det overraskede mig, hvor svært det er at ændre adfærdsmønstre. Det er to skridt frem og et tilbage. Men børnene har fået en oplevelse af, at det er vigtigt at tale sammen, når der er udfordringer; nu skal de bare blive ved med at træne det.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Kritikken bliver brugt til fremdrift

Det gav stort ejerskab, at vi i teamet selv fik lov at definere, hvad vi fandt mest presserende at arbejde med, og det betød, at vi arbejdede meget nærværende med det. Inklusion risikerer at blive meget overordnet, er min erfaring fra mange kurser. Her blev det helt konkret."