Inklusion: Solstrålehistorie eller skyggefortælling?

96 procent af alle elever skal i 2015 være inkluderet i den almindelige undervisning. Sådan lød regeringen og KL’s målsætning i 2012. I dag lever en tredjedel af kommunerne op til målet. På landsplan er inklusionsprocenten på 95,2. Spørgsmålet er, om den procentuelle succeshistorie også er en menneskelig succeshistorie for de inkluderede børn, deres forældre og for de ansatte og de øvrige elever på skolerne?

Der er solstrålehistorier om vellykket inklusion. Det er historier om børn, der med den rette støtte vokser af at være en del af fællesskabet.

Læs også: Inklusion handler ikke om procenter

HVEM SKAL INKLUDERES?

Inklusion handler grundlæggende om alle børn. Børn med særlige behov er alt fra børn med små fysiske handicap, nedsat syn eller hørelse over børn med diagnoser som ADHD, autisme, angst eller OCD til børn med sproglige og faglige udfordringer, udadreagerende børn eller børn med ondt i livet, der kommer fra socialt svære kår.

Men der er lige så mange bekymrende historier om børn med særlige behov og deres kammerater, der mistrives i inklusionens skygge. Det er historier om frustrerede indadvendte eller udadreagerende børn og deres klassekammerater og lærere, der ikke trives og heller ikke får den rette hjælp. Og det er historier om børn med fx autismediagnoser, der får angst og depression af at være i skole, fordi de ikke bliver mødt og får den rette støtte.

Læs også: Inklusion i tal

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) har meldt ud, at hun mener, at for mange børn er inkluderet, og at det er gået for hurtigt. Ministeren har sat et såkaldt inklusionseftersyn i gang, og derfor kulegraver en ekspertgruppe lige nu området og ser også på, om der er fulgt den nødvendige støtte med inklusionsopgaven på skolerne.

Læs også: Selv de dygtigste lærere dumper i inklusion

 

Kilder

  • Alle inklusionsprocenter er for skoleåret 2014/15 i notat om kommunernes inklusionsgrad i skoleåret 2014/15 fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling (UVM)
  • UVM: Notat om specialundervisning og inklusion 2014/15
  • UVM: Rapporten ’Tværkommunal midtvejsevaluering’ om inklusionserfaringer fra otte repræsentative kommuner (februar 2015)
  • Danmarks Lærerforening og TV2: Landsdækkende rundspørge blandt 3.000 lærere. 729 lærere har svaret. (juni 2015)
  • Scharling Research for fagbladet Folkeskolen. ’Folkeskolereform og Lov 409 et år efter’. Undersøgelse blandt 1.043 lærere. 497 har svaret. (april 2015).