Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi brokkede os, blev hørt og udfordret

Helle M. Andersen, lærer på 5. årgang på Ellebjerg Skole, har med sit årgangsteam analyseret behovet for varme, kolde og kompetente hænder, og hvordan ressourcerne kan bruges bedre.

"MIT årgangsteam gik ind i projektet med én eneste tanke: "Vi vil have flere ressourcer". Vi ville have god kaffe og tid til at drikke den, en kopimaskine, der bare virkede, og frem for alt hænder, hænder, hænder. Vores udgangspunkt var, at fik vi det, skulle vi nok sørge for inklusionen.

Læs også: Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

Lærer Helle M. Andersen fandt projektet sjovt og hun fik et nyt syn på ressourcer

Det fede i projektet var, at der var plads til vores brok over manglede ressourcer. Den blev ikke fejet til side, men taget alvorligt, lyttet til og udfordret. Forskerne fra UCC inviterede os til at gå på opdagelse fra vores eget udgangspunkt, og det affødte en større undersøgelse af, hvad det mere konkret er for nogle hænder, vi mangler til inklusion, og hvor de kan komme fra.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi taler mere om trivsel

Vi lavede en spørgeskemaundersøgelse blandt vores kollegaer med den ambition at kortlægge, i hvilke situationer der mangler ekstra hænder i forhold til inklusion. Vi analyserede svarene og kom med det løsningsforslag at ansætte en "årgangsbuffer" og en "gangbuffer" – en ekstra lærer, der kan få opgaver som: "Vil du tale med Emil, han har en dårlig morgen."

Vores succeskriterium var at få en halv hånd ekstra, og det forelagde vi skoleledelsen, som foreslog, at vi fandt ressourcerne via fleksibel planlægning. Vi undersøgte også, om der var hænder at inddrage blandt forældre, elever med ressourcer, frivillige og ledige med løntilskud.

KORT OM PROJEKTET

Forskningsprojektet "Samarbejde på tværs - om inklusion i den danske folkeskole" har arbejdet med at skærpe blikket for professionernes egne ønsker til ’den gode skole’ gennem en række eksperimenter. Det er et aktionsforskningsprojekt, hvilket betyder, at det er via deltagerbaserede processer at ny viden opstår. Både skolens ledelse, pædagoger og lærere er deltagere i projektet. Ditte Tofteng er projektleder. Desuden deltager forsker og ph.d. Mette Bladt og fire videnmedarbejdere fra UCC.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Kritikken bliver brugt til fremdrift

Vores undersøgelser, analyser og eksperimenter har givet et nyt syn på ressourcer og et fælles sprog om, hvilken form for hænder der er brug for til hvad. Konkret er der også sået et frø i forhold til at lade forældre komme og give en hånd og i forhold til det gensidige udbytte ved, at en dreng i 7. klasse kan være med til at undervise de små klasser. Det var sjovt at udvikle det selv, skridt for skridt, og at blive set og beskrevet udefra af forskerne på UCC."