Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

På Ellebjerg Skole har lærere og pædagoger i to år haft lov og tid til at udvikle og afprøve deres egne bud på bedre inklusion. Det har affødt nye løsninger i mange retninger, mere fælles fodslag og et fælles blik for inklusion, fortæller de involverede.

Inklusion er ikke et modeord, men en helt konkret hverdagsudfordring på Ellebjerg Skole i Københavns sydvestkvarter, der er et af byens og landets fattigste med mange socialt udsatte familier. De seneste to år har skolen derfor i samarbejde med UCC’s forsknings- og udviklingsafdeling gennemført et aktionsforskningsprojekt, der går nye veje i forhold til at finde løsninger på inklusionsudfordringer.

Det nye ved projektet er, at det er skolens medarbejdere, der har arbejdet systematisk med at udvikle nye veje til bedre inklusion på skolen, fortæller Ditte Tofteng, docent på UCC og projektleder.

"Projektet er unikt ved, at de fagprofessionelle – lærere, pædagoger – fik ret frie hænder til i fællesskab at tilrettelægge inklusionsindsatsen. Resultaterne viser, at professionerne har mange kompetente bud på at skabe inklusion, og at det vil være en god idé at spørge praktikerne mere," siger Ditte Tofteng.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi taler mere om trivsel

IDÉER AFPRØVES I PRAKSIS

Projektet, der har titlen ’Samarbejde på tværs om inklusion i den danske folkeskole’, har både affødt en række nye, konkrete initiativer på skolen og givet skolens medarbejdere et bedre afsæt for at tale om inklusion, viser resultaterne.

"Inklusion er blevet et fælles anliggende, og ved at tage udgangspunkt i medarbejdernes egne idéer er der skabt fælles fodslag og et nyt blik på inklusion. Medarbejderne er hørt og endnu vigtigere: de har også fået mulighed for at eksperimentere med deres egne idéer," siger Ditte Tofteng.

I ni delprojekter har lærerteams arbejdet med konkrete idéer til bedre inklusion og har afprøvet dem i praksis. Flere af idéerne har affødt varige ændringer af arbejdsgange og indretningen på skolen. Eksempelvis er en 1. klasses læsehjørne på lærerteamets foranledning lavet om efter klassens ønsker, og lærerteamet i en 6. klasse har arbejdet med at udvikle og tilpasse den narrative metode til at skabe nye fælles forståelser og fortællinger om børn med særlige udfordringer.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Vi brokkede os, blev hørt og udfordret

PLADS TIL KRITIK

Det særlige ved projektet har også været, at det gav plads til medarbejdernes kritik af den hidtidige inklusionsindsats. Kritikken og ønsker til ændringer blev efterfølgende testet i en eksperimentel udviklingsperiode, hvor medarbejderne selv bestemte, hvad der skulle undersøges og hvordan.

Medarbejdernes kritik og eksperimenter gav indsigt og udsyn og mulighed for at undersøge andre veje, viser forskningsprojektet. Men ifølge Ditte Tofteng viser det også, at der er store barrierer, blandt andet at medarbejderne i skolen allerede har en fyldt hverdag.

"Man kan omfordele en del ved at arbejde smartere, men der skal også ressourcer til, og dette projekt viser, at det lønner sig at lade professionerne være med til at fordele dem," siger Ditte Tofteng.

Læs også: Inklusion på Ellebjerg Skole: Kritikken bliver brugt til fremdrift

Ditte Tofteng ser stadig vejen til inklusion som meget lang:

"Inklusion er et komplekst felt og et vildt problem, og der er stadig stærk topstyring i folkeskolen. Men at give plads til medarbejderidéer gør vejen til inklusion kortere og skubber til silotænkningen."

I projektperioden har medarbejderne mødtes i grupper hver uge. UCC har hver måned bidraget med faglig sparring og forskerressourcer og har desuden leveret projektledelse. Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune har også støttet projektet.

DITTE TOFTENG

Docent og ph.d. i UCC’s forskningsafdeling, forskningsprogram for Diversitet og Social Innovation.

Arbejder bl.a. med aktionsforskning, deltagelsesperspektiver og tværprofessionalitet og samarbejde i skolen.

Kontakt

dito@ucc.dk eller 4189 8488