Inklusion handler ikke om procenter

Lærere og pædagoger må ikke stå med inklusionsopgaven alene, understreger undervisningsminister Ellen Trane Nørby. Hun mener, at inklusionen har haft for meget fart på nogle steder.

 

Hvad er din personlige politiske vision med inklusion i skoler og dagtilbud?

"Målet med at inkludere flere børn er i sig selv et rigtigt mål. For det handler grundlæggende om at invitere alle med i det store fællesskab, men det skal ske med udgangspunkt i det enkelte barn.

Læs også: Lærere: Vi kæmper alene

Hvorfor er der brug for et serviceeftersyn af inklusionen?

"Vi skal undersøge omfanget og karakteren af problemet. Det er en forudsætning for, at vi kan forbedre indsatsen med at inkludere elever med særlige behov i de almindelige folkeskoleklasser. Eftersynet skal ikke bare ende ud i en rapport, der kan stå og samle støv på hylderne. Nej, vi skal have konkrete og handlingsorienterede redskaber, der kan højne kommunernes og skolernes arbejde med at inkludere elever, så alle elever får en god skolegang, hvor de lærer og trives."

Læs også: Jeg er Selma

Det er en udfordring for lærere og pædagoger at arbejde inkluderende. Hvad er dit budskab til de professionelle, der arbejder med inklusion hver dag?

"Lærere og pædagoger gør et stort arbejde for vores børn. Det er vigtigt, at inklusion aldrig er den enkelte lærer eller pædagogs opgave alene, men at det er noget, som alle omkring børnene tager ansvar for. Her er det vigtigt, at kommunen har en klar strategi for inklusion og arbejder målrettet på at klæde medarbejderne ordentligt på til opgaven samt understøtter arbejdet både økonomisk og fagligt."

"Nogle steder er inklusionen gået for hurtigt og blevet et spørgsmål om at nå en bestemt procentsats frem for et hensyn til, hvad der er bedst for barnet."

Ellen Trane Nørby
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister