Inklusion er mere end at skabe plads til børn med diagnoser

Ny viden om inklusion bliver testet i praksis i Uvelse Børnehuse i Hillerød. Det giver medarbejderne øje for, hvordan institutionens børn indgår i fællesskaber med andre børn.

"Uh, det er koldt", lyder det fra en flok af dybt koncentrerede børnehavebørn samlet om borde med skåle og isterninger i Uvelse Børnehuse, et kommunalt dagtilbud for 0-5-årige i en landsby uden for Hillerød i Nordsjælland. Alle børn har isterninger i munden, nogle børn tygger energisk og taler højt om, hvordan det mærkes, andre sidder stille og sutter, atter andre pjasker med optøet isterningevand.

Børnegruppen og to pædagoger er midt i et aktionslæringsforløb. Et af mange i Uvelse Børnehuse, og i stadig flere af aktionslæringsforløbene har det pædagogiske personale et særligt vågent øje på, om og hvordan det enkelte barn indgår i den fælles aktivitet. Institutionen arbejder nemlig systematisk på at fremme børns deltagelse og inklusion.

OM "LÆRING FOR ALLE"

 Et treårigt (2013-2016) kvalitativt studie, hvor forskere fra UCC sammen med professionelle og børn i dagtilbud i fire kommuner skaber viden om, hvad der fremmer eller hæmmer børns deltagelsesmuligheder, udvikling af højkvalitetslæringsmiljøer samt understøttelse af professionelles forandringsprocesser i dagtilbud.

Projektet består af flere faser, herunder undersøgelse af læringsmiljøerne "samling" og "måltidet" og undersøgelse af læringsmiljøerne "krop og bevægelse" og "skoleforberedende aktiviteter". Hillerød Kommune indgår i sidstnævnte undersøgelse.

Kontakt

Forskningsansvarlig, lektor og ph.d. Ida Kornerup

ik@ucc.dk eller 4189 7275

Uvelse Børnehuse er midt i et kompetenceudviklingsforløb, der skal klæde pædagoger og ledere fagligt på til at arbejde med inklusion. Forløbet har titlen "De bedste betingelser for alle børn" og skal gennemføres af alle pædagoger og ledere i dagtilbud i Hillerød Kommune, hvor Uvelse Børnehuse ligger. Det finansieres af Hillerød Kommune og bliver tilrettelagt og gennemført af UCC.

Læs også: Mission: Deltagelse for alle

DELTAGELSE SOM NØGLEBEGREB

Forløbet består af en uges kursus, hvor pædagoger og ledere får præsenteret den nyeste viden om inklusion og værtøjer til at omsætte deres nye viden til praksis hjemme i institutionen, fortæller Lone Johansen, underviser på kurset og udviklingskonsulent ved Videreuddannelsen UCC:

"De får et brushup på den nyeste viden om at fremme inklusion med deltagelse som det helt centrale begreb. Jo mere børn deltager aktivt i fællesskaber, desto mere trives og lærer de. På kurset lærer de også at lave aktionslæringsforløb hjemme i institutionen med deres egne børnegrupper, hvor de bruger den nye viden til i praksis at udvikle mere inkluderende læringsmiljøer for alle børn."

Foreløbig har alle ledere været afsted i tre dage, hvor de blandt andet har lært at facilitere forandringsprocesser. Pædagogerne skal på kursus i fem dage, og de første tre hold har været afsted. Lone Johansen oplever, at de suger den nye viden til sig:

"De er super motiverede og engagerede. Inklusion har været et tema længe, og alle pædagoger ved, at der skal skabes plads til et barn, der slår eller har en diagnose. Men hvad der stimulerer inklusion, er mindre klart for mange, og derfor er det svært at arbejde systematisk med inklusion i hverdagen."

Læs også: Pædagoger er medforskere

BEDRE TIL AT OBSERVERE

Den vurdering deler de pædagoger fra Uvelse Børnehuse, der har gennemført kurset, Pernille Hecht og Tina Holte Frederiksen. De er begge kommet tilbage til institutionen med en dybere forståelse af begrebet inklusion, og hvordan de selv kan arbejde for at fremme den, fortæller de.

"Det var en rigtig rar måde at blive opdateret på omkring viden om inklusion. Jeg har været uddannet i fem år og kom lige fra barsel, da jeg var på kursus. Det har givet mig mere øje for, om det enkelte barn er med i fællesskabet, og hvilken rolle det har," siger Pernille Hecht, der er pædagog i en af børnehusets to børnehavegrupper.

Tina Holte Frederiksen har været pædagog i otte år og arbejder i Uvelse Børnehuses vuggestue. For hende var kurset en ahaoplevelse.

"Vi talte i forvejen meget om inklusion, da vi har nogle børn med udfordringer, men kurset har virkelig øget min opmærksomhed på, hvor vigtigt det er for børns trivsel og evne til læring, at de er med og ikke trækker sig fra fællesskaber. Det skal vi blive endnu bedre til at observere."

En dag under kurset er pædagogerne hjemme på deres egen arbejdsplads med den opgave at observere, og den del var lidt svær, vurderer både Pernille Hecht og Tina Holte Frederiksen.

"Det føltes lidt grænseoverskridende i forhold til de af vores kollegaer, der ikke var vant til at blive observeret. De skulle lige vænne sig til det, men der er ingen tvivl om, at vi skal observere hinanden mere, for det er utroligt givende," siger Pernille Hecht.

Både hun og Tina Holte Frederiksen finder det svært at få tid til aktivt at bruge deres nye viden og de nye metoder til at arbejde med inklusion i en travl hverdag i institutionen. Især kniber det med at finde tid til at gå fra børnene for at reflektere over de ting, de observerer.

"Jeg savner tid til fordybelse, hvor vores refleksioner, og det vi lærer om børnene, kan få plads," siger Pernille Hecht med et suk.

Tina Holte Frederiksen nikker og tilføjer:

"Jeg føler, der går tid fra børnene, og får lidt dårlig samvittighed over for både børnene og mine kollegaer."

Både hun og Pernille Hecht forventer dog at få lidt bedre tid fremover. De oplever at have stor opbakning fra institutionens ledelse, og det er besluttet at afsætte flere timer til refleksion.

Læs også: Selv de dygtigste lærere dumper i inklusion

POSTKORT TIL SIG SELV

Tid til opfølgning efter kurset er et generelt problem. Alle deltagere i kurset skal derfor under kurset skrive et postkort til sig selv, hvor de angiver de mål, de har sat sig. Kursuslederen indsamler postkortene og sender dem en måned senere til kursisterne på deres arbejdspladser.

Da Tina Holte Frederiksen i Uvelse Børnehuse en måned efter kurset modtog et postkort fra sig selv, føltes det både lidt sært og som en reminder om at bruge det, hun havde lært, husker hun:

- Jeg studsede lidt, da mit eget postkort kom med posten, jeg havde helt glemt, at jeg skrev det. Da jeg fik det, var jeg i gang med at realisere det mål, jeg havde sat mig på kurset, nemlig at observere hvor selvhjulpne børnene er i forhold til at tage tøj på. Men det var også en god påmindelse.

SHARMILA HOLMSTRØM

Adjunkt, ph.d.-studerende og udviklingskonsulent ved Videreuddannelsen i UCC.

Projektleder på Læring for Alle, som bl.a. Hillerød Kommune deltager i

Kontakt

sam@ucc.dk eller 4189 8428

LONE JOHANSEN

Adjunkt og udviklingskonsulent ved Videreuddannelsen i UCC.

Underviser på diplomuddannelsen i bl.a. social inklusion og er konsulent på forløb i kommuner

Kontakt

lojo@ucc.dk eller 4189 8583