Giv mig en lærer, der lytter og stoler på mig

Store skoleelever har generelt et godt forhold til deres kammerater og lærerne, og de forventer at tage en uddannelse. Det viser en ny undersøgelse blandt 7. klasser. Men mere end hver femte oplever ikke, at de har tilstrækkelig indflydelse på skolen, eller at underviserne lytter nok til dem.

Mathias og Oliver på bageste række ser ikke William og Arben i fritiden, men de har det fint med hinanden i skolen, og i frikvartererne kan pigerne samles om det nye blad fra Vi Unge, selvom de i øvrigt er forskellige. I sådan en klasse har de unge det med stor sandsynlighed også godt med deres lærere.

De foreløbige resultater af en ny ph.d.-undersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem, at elever har et godt forhold til hinanden, og at de også har et godt forhold til deres lærere. Ph.d.-studerende Hilde Ulvseth fra UCC og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet har spurgt 1.232 elever i 7. klasse på 22 skoler over hele landet, hvordan de har det med hinanden, deres lærere og skolen. Selvom de fleste generelt er tilfredse, er der brug for fortsat at fokusere på relationsarbejdet i skolen.

"Relationer har stor betydning for, at elever både har lyst til at gå i skole og engagere sig i undervisningen. Jeg kan dog også se, at lærer-elev-forholdet nogle steder rummer et stort forbedringspotentiale, for det er ikke alle elever, der føler sig set, hørt og involveret. Det er vigtigt, fordi det kan være med til at øge engagementet blandt eleverne, og det er typisk engagementet, som daler i udskolingen og kan føre til dårligere præstationer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne," siger Hilde Ulvseth.

Læs også: Jeg er Selma

GODE RELATIONER SMITTER

Hilde Ulvseth har bedt 7.-klasse-elever erklære sig mere eller mindre enige og uenige i 35 udsagn, og på langt de fleste områder er eleverne tilfredse. Det gælder især forholdet imellem eleverne. Hele 94 procent føler, at de andre elever kan lide dem, 97 procent har venner på skolen, og 87 procent oplever også, at deres klassekammerater respekterer det, de siger.

"Der er generelt ikke noget alarmerende i elevernes svar om forholdet til kammerater, og når jeg efterfølgende taler med nogle af dem, er det også det emne, de er mest optagede af. Det ser ud til at være mest vigtigt for elever i 7. klasse at have det godt med andre unge," siger Hilde Ulvseth.

De foreløbige analyser af spørgeskemaets resultater viser også, at i klasser hvor eleverne har det godt med hinanden, har de det typisk også godt med lærerne.

"Jeg kan ikke se, hvad der påvirker hvad eller kommer først. Men noget tyder på, at når der er fokus på gode relationer i en klasse, så får det betydning på alle planer," siger hun.

Læs også: Inklusion: Lærere og pædagogers idéer rykker

DRØMMER OM UDDANNELSE

Hilde Ulvseths undersøgelse viser også, at elever i 7. klasse i udstrakt grad køber antagelsen om, at skolegang er vejen til en god fremtid. 99 procent er enige i, at uddannelse er vigtig, og samme andel regner selv med at tage en uddannelse.

"De unge ved tydeligvis, at man i dag skal være positiv over for uddannelse," siger Hilde Ulvseth.

Statistikken viser dog, at langt fra alle ender med at få en uddannelse. Knapt hver fjerde unge mand mellem 16 og 29 år har kun ét eksamensbevis, og det stammer fra folkeskolen. Årsagerne er mange, men ifølge Hilde Ulvseth kan det blandt andet skyldes, at nogle mister deres engagement i udskolingen, fordi de ikke føler sig lyttet til eller har tilstrækkelig indflydelse på, hvad der sker med dem i skolen.

"Det er interessant, at de unge regner med at tage en uddannelse, men jeg kan også se i undersøgelsen, at flere ikke føler sig inddraget i skolen," siger hun.

Læs også: Ung i udskolingen: En sårbar tid

SAVNER MEDBESTEMMELSE

Hvert femte svar fra 7. klasse kommer fra en elev, der ikke oplever, at de voksne lytter til dem, og knapt hver tredje føler ikke, at de er med til at bestemme, hvad der sker med dem i skolen.

"Det er problematisk, når vi har en folkeskole, som hviler på et princip om medbestemmelse," siger Hilde Ulvseth.

Kilde

Hilde Ulvseths spørgeskemaundersøgelse blandt 1.232 elever i 7. klasse. Procentsatsen for enig dækker over svar, der både er meget enige og enige. Tilsvarende dækker procentsatsen for uenig over svar, der både er meget uenige og uenige.

Hun har givet eleverne mulighed for at kommentere deres svar i spørgeskemaundersøgelsen. Det viser, at unge godt kan lide lærere, der husker, hvad de har fortalt, og på eget initiativ vender tilbage og spørger til det. Eller som tager eleverne med på råd om undervisningen.

"Eleverne sætter pris på, at lærerne stoler på dem, når de for eksempel gør opmærksom på, at de for øjeblikket har mange skriftlige opgaver for i andre fag og derfor gerne vil udskyde en dansk stil," siger Hilde Ulvseth.

Elevers forhold til lærerne

Jeg føler, jeg er med til at bestemme det, der sker med mig i skolen

 • 69,5 % af eleverne er enige
 • 30,5 % af eleverne er uenige

Mine lærere er der for mig, når jeg har brug for dem

 • 83 % af eleverne er enige
 • 17 % af eleverne er uenige

Lærerne på skolen er opmærksomme på eleverne

 • 83,5 % af eleverne er enige
 • 16,5 % af eleverne er uenige

Mine lærere er generelt åbne og ærlige over for mig

 • 87,5 % af eleverne er enige
 • 12,5 % af eleverne er uenige

De voksne på skolen lytter til eleverne

 • 79,5 % af eleverne er enige
 • 20,5 % af eleverne er uenige

De fleste lærere på skolen interesserer sig for mig som menneske, ikke kun som elev

 • 65 % af eleverne er enige
 • 35 % af eleverne er uenige

ELEVERS FORHOLD TIL HINANDEN

De andre elever kan lide mig, som jeg er

 • 94 % af eleverne er enige
 • 6 % af eleverne er uenige

Mine klassekammerater respekterer det, jeg siger

 • 87 % af eleverne er enige
 • 13 % af eleverne er uenige

Jeg har venner på skolen

 • 97 % af eleverne er enige
 • 3 % af eleverne er uenige

Eleverne på skolen er der for mig, når jeg har brug for dem

 • 83 % af eleverne er enige
 • 17 % af eleverne er uenige

ELEVERS SYN PÅ SKOLE OG UDDANNELSE

Min uddannelse vil skabe mange muligheder for mig i fremtiden

 • 95,5 % af eleverne er enige
 • 4,5 % af eleverne er uenige

Meget af det, der er vigtigt at vide, lærer man i skolen

 • 90 % af eleverne er enige
 • 10 % af eleverne er uenige

Jeg regner med at tage en uddannelse

 • 99 % af eleverne er enige
 • 1 % af eleverne er uenige

OM HILDE ULVSETH

Hun er uddannet pædagog og siden cand.pæd.pæd.soc. fra Aarhus Universitet. Hilde Ulvseths ph.d.-projekt har arbejdstitlen "Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte" og forventes færdig i slutningen af 2016. I den sidste del af sit forskningsarbejde vil hun bl.a. undersøge, hvordan nye tilgange til undervisning kan øge elevernes engagement.

Kontakt

hiuv@ucc.dk