Er det inklusion at handle i Netto?

25 medarbejdere fra Københavns Kommunes Center for Omsorg og Pædagogik skal på uddannelse i inklusion. Det skal give nye muligheder for inklusionsarbejdet på seks botilbud.

Hvordan inkluderer vi handicappede medborgere, så de ikke bare gør de samme ting parallelt med resten af samfundet, men er naturligt involverede med andre borgere? Det optager Københavns Kommunes Center for Omsorg og Pædagogik, som i efteråret sender 25 medarbejdere på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik på UCC.

Læs også: Pædagoger bliver uddannet til arbejdet i skolen

"UDDANNELSEN gør os klogere som gruppe", siger Ole Hosbond, pædagog på bostedet Løvstikkevej 66 på Amager og en af de 25 medarbejdere, der skal på UCC’s diplomuddannelse.

"Det har stor værdi for os som kolleger, at vi skal af sted sammen. Det giver os et bedre fælles fagligt fodslag, når vi som gruppe kigger på de gamle rutiner. Når vi sparrer med hinanden – både studerende og undervisere – når vi til et højere plan, end hvis vi blot fulgte en uddannelse hver især. Man kan sige, at vi når længere end modulerne i sig selv. Vi, der har meldt os til, er drevet af videbegær efter at blive klogere på vores hverdag med borgerne. Hvordan kan vi for eksempel rumme en stor gruppe borgere, så de får det bedst muligt sammen? Hvad er forskellen på at have seks borgere i et lukket miljø over for 12 borgere i et åbent miljø med tæt kontakt til lokalsamfundet? Vi er nysgerrige efter at holde vores daglige udfordringer op imod den nyeste viden om specialpædagogik og diskutere det med hinanden."

"I løbet af de sidste 20-30 år har vi oplevet et paradigmeskift i botilbuddene," siger Anne Christensen, konsulent i Københavns Kommunes Center for Omsorg og Pædagogik (COS). Centeret har seks botilbud med 122 voksne med kognitive og fysiske funktionsnedsættelser og 200 fastansatte.

"Vi er rykket fra store centraliserede institutioner til mindre bosteder ude i lokalsamfundene. Det giver en masse muligheder for inklusion. Men inklusion kommer ikke af sig selv, bare fordi vi bor tæt på hinanden, køber ind de samme steder, bruger biblioteket osv. Vi vil gerne lade beboere og andre borgere involvere sig endnu mere med hinanden, på en naturlig måde. Det er noget af det, medarbejderne skal arbejde med på UCC’s diplomuddannelse."

Læs også: Mission: Deltagelse for alle

MUSIK OVER HEGNET

Den naturlige involvering og de naturlige netværk har COS allerede flere gode erfaringer med. Som den dag en flok børn kiggede nysgerrigt over hegnet, fordi der lød musik på bostedet. Børnene inviterede sig selv, og der opstod et fællesskab. COS ser også et stort potentiale i frivillighedsarbejde, hvor beboere og andre borgere i lokalsamfundet møder hinanden om projekter, der ikke er opfundet til lejligheden, men i forvejen giver fælles mening for alle parter, for eksempel Stop madspild.

Når COS sammen med UCC går i kødet på inklusionsarbejdet, er det både til gavn for beboerne, men i høj grad også medarbejderne, vurderer COS’s centerleder Lisbeth Ødegaard.

"Når vi gentænker inklusionsarbejdet og i endnu højere grad involverer borgerne i lokalsamfundet, får vi som medarbejdere et helt andet dynamisk arbejdsliv. Vi skal ikke kun tænke inklusion ud fra vores egen faglighed, men inddrage nye samarbejdspartnere og synsvinkler i inklusionsarbejdet. Et led i UCC-uddannelsen er at kunne arbejde med den mangfoldighed og udvikle nye løsningsmodeller," siger Lisbeth Ødegaard.

TRE DIPLOMMODULER I SPECIALPÆDAGOGIK

COS og UCC har i fællesskab udviklet tre moduler inden for den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik for 25 af COS’s medarbejdere over de næste to år.

De tre moduler er:

  • Specialpædagogik i samtiden

  • Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

  • Generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs også: Giv mig en lærer, der lytter og stoler på mig

ER CAFÉBESØG INKLUSION?

På diplomuddannelsen bliver de studerende udfordret til at holde deres konkrete erfaringer op imod teorier og formelle strukturer, fortæller Ida Marie Mundt, fagansvarlig for diplomforløbet og for specialpædagogik på UCC.

"Vi kommer ikke med de endelige svar på vellykket inklusion, men er interesserede i sammen med de studerende at koble ny viden på praksis. De udfører undersøgelser hos sig selv og deler den viden med deres kolleger og underviserne. Måske eksisterer der eksempelvis et dogme om, at hvis beboerne går på den lokale café, så fremmer det inklusionen i lokalsamfundet. Men er det overhovedet rigtigt? Hvad oplever medarbejderne og beboerne selv på et cafébesøg? Eller når et almennyttigt boligselskab har en række lejligheder til borgere med særlige behov, virker det så inkluderende, eller bliver det en afsondret ø midt i det hele? Alle den slags spørgsmål vil vi gerne undersøge sammen med de studerende."

De studerende kommer også til at arbejde med forskellige handicapsyn og handicapbegreber og at kunne identificere disse i teorier, strategier, værdigrundlag og helt konkrete tekster som for eksempel COS’s egen inklusionsdagsorden.

"Målet er ikke at dogmatisere om det korrekte handicapsyn og den korrekte metode til inklusion, men sammen med de studerende at diskutere: Hvor står vi nu? I hvilken grad vil vi gerne opnå inklusion for denne gruppe af borgere? Er vi der allerede – eller hvordan kommer vi derhen?" spørger Ida Marie Mundt.

IDA MARIE MUNDT

  • Adjunkt og fagansvarlig for specialpædagogik på UCC
  • Uddannet lærer og PD og master i specialpædagogik
  • Arbejder primært med pædagogisk diplomundervisning og konsulentarbejde inden for specialpædagogik og didaktik.

Kontakt

im@ucc.dk eller 4189 7480