Den unge lærer: ”Jeg er bekymret for inklusion, der ekskluderer"

Lærerstanden skal efteruddannes, hvis skolen skal hjælpe de børn, der har diagnoser eller er socialt udsatte, siger den nyuddannede lærer.

Han er stort set lige blevet lærer, men Hicham Mounas inklusionserfaring er større end den, han fik under praktikken. Han har bl.a. været trainee på en specialskole og arbejdet i flere socialpædagogiske tilbud før og under sin uddannelse.

HICHAM MOUNA

28 år og uddannet fra Læreruddannelsen Zahle i 2015.

Tidligere trainee på specialskolen Søgårdskolen via Gentofte og UCC’s trainee-samarbejde, hvor 4. års lærerstuderende var ansat på en skole otte timer om ugen.

Er lige startet på kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi.

"Skolen er på vej ud i et inklusionseksperiment, hvor vi ikke kan bunde. Lærerne er ofte superdygtige og med hjertet på rette sted, men har ikke fået den specialpædagogiske dimension i deres uddannelse eller efteruddannelse," siger han.

Læs også: Inklusion er inficeret af politik

VIDEN, IKKE MANUALER

"Der er brug for stor viden om fx autisme og ADHD, hvis man har med de børn at gøre. Det samme gælder for børn, der har vanskeligheder på grund af social udsathed. Samtidig er systemet ofte opbygget sådan, at kommunen har planer for, hvilke tiltag skolen skal afprøve, før yderligere hjælp kan gives. Det kan være afskærmning af et barn, men alle børn er forskellige, og det kræver stor viden at kunne vurdere, hvad der gavner netop dét barn. Hvis barnet bliver angst af at sidde alene i en bås, kan man roligt regne med, at virkningen bliver negativ. Der er ikke brug for flere manualer, men for mere viden," siger Hicham Mouna.

Læs også: Den garvede lærer: ”Dengang gik vi bare en tur eller lavede en emneuge"

UDDANNELSE, VEJLEDNING, SAMARBEJDE

Den unge lærer er bekymret for mange af de børn, der rammes af den tre år gamle inklusionslov:

"Vi knokler på med inklusion, men i virkeligheden vil vi se en stigende eksklusion, når børnene alligevel ikke kan rummes i folkeskolen eller bliver i skolen, men i virkeligheden er ekskluderede, fordi de slår, bliver væk fra timerne eller gemmer sig bagerst i klassen. Hvis vi mener det alvorligt, skal der satses på uddannelse, inklusionsvejledning og samarbejde med pædagoger, der har et rent pædagogisk fokus, hvor lærerne også skal tage sig af det didaktiske," siger han.